[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

2830

[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

เพียงแค่ผ่าน Division core Nest ตามรอบที่กำหนดเอาในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับไอเทมไปเลย

ของรางวัล

ผ่าน 3 รอบ
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ 3,000 Crystal Point
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ Division-Whirlpool Entry Ticket 1 ea

ผ่าน 5 รอบ
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ Protection Magic Jelly 300 ea

ผ่าน 10 รอบ
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ Lapis Lazuli 5 ea

ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น. ทุกไอดีรับไปเลยไอเทม
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ Division-Whirlpool Entry ticket 1 ea
[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ Perfect FTG 1 ea

[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

ระยะเวลากิจกรรม : 7 พฤศจิกายน หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 3 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.
11 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.

[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทางทีมงานจะมอบของรางวัลจากกิจกรรมภายใน 7 วันหลังจากจบกิจกรรม
3. ของรางวัลจะถูกมอบให้กับตัวละครที่ผ่านตามเงื่อนไขเท่านั้น
4. เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
5. หากตัวละครของท่านผ่าน 10 รอบ จะได้รับของรางวัลของการผ่าน 3 รอบ และ 5 รอบด้วย
6. 1 ตัวละครสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
7. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ [Dragon Nest] ผ่าน Division core Nest ครบตามกำหนดรับของรางวัลเพิ่มเพียบ

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561