[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

3770

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. – 14 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น. –  28 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกช่องทาง จำนวน 350 บาทครั้งแรก ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
จะได้รับไอเทมดังนี้

Potential Elephant’s Treasure Chest 6 กล่อง
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

Manti Snow (Pet)
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

 

 

 

 

 

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

*** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้งเท่านั้น ***

เงื่อนไข  December First Refill Promotion
1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest สะสมครบ 350 บาท ครั้งแรก ได้ทุกช่องทาง ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
3. 1 ไอดี สามารถเติม Item Code จากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับไอดีที่ทำการเติมเงินเท่านั้น
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 8 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. – 14 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น. –  28 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกราคาทุกช่องทางภายในระยะเวลาโปรโมชั่น สะสมแต้มให้ครบตามที่กำหนด (1 บาท = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  เติมเงินครบ 300 บาท แลกรับไอเทมดังนี้
Potential Elephant’s Treasure Chest จำนวน 2 กล่อง

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

เงื่อนไขโปรโมชั่น December Refill Promotion
1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ได้จากทุกช่องทาง (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น สะสมแต้มครบตามที่กำหนดตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

: ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทมสุดแรร์ :

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 8 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. – 22 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น. –  5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับไอดีที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 800 แต้ม (80,000 Cash Point)
Premium Garnet 100 ชิ้น
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
Spera Pocket 15 ชิ้น
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
_____________________________________

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 1,500 แต้ม (150,000 Cash Point)

Rebrium Point 1,000
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
Protection Magic Jelly 100 ชิ้น
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

_____________________________________

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 3,000 แต้ม (300,000 Cash Point)

Rebrium Point 2,200
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
Protection Magic Jelly 300 ชิ้น
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

_____________________________________

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 4,000 แต้ม (400,000 Cash Point)

Angelic Snow Ball Spirit
[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

_____________________________________

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 7,500 แต้ม (750,000 Cash Point)

Mind Relief Winter Night Wing

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี

_____________________________________

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี  ใช้ 8,500 แต้ม (850,000 Cash Point)

Elegant White Nine Tails

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี _____________________________________

เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending
1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี [Dragon Nest] December Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ส่งท้ายปี
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 12 ธันวาคม 2561