[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

10507
[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี
แจกไอเทมให้กับผองเพื่อนเหล่านักรบมังกร Dragon Nest ง่ายๆ  ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน โดยผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม Dragon Nest อย่างน้อย 1 ครั้ง!
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม Dragon Nest อย่างน้อย 1 ครั้งก่อน หลังจากเข้าเล่นเกม Dragon Nest แล้ว จะได้รับ 1 คะแนนต่อ 1 วัน
2. หลังจากนั้นใหเ้ข้ามา login อีกครั้งที่หน้ากิจกรรม เพื่อกดรับไอเทมของรางวัลประจำวันได้ในวันถัดไป ที่นี่

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

3. ผู้เล่นต้องรับรางวัลตามลำดับ และไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้
ตัวอย่าง 1: ผู้เล่นมี 5 คะแนน ผู้เล่นต้องกดรับรางวัลครั้งที่ 1 2 3 4 5 อย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะไม่สามารถรับรางวัล ครั้งที่ 5 ได้ถ้ายังไม่กดรับรางวัล 1-4 ให้ครบก่อน
ตัวอย่าง 2: ผู้เล่น Login เข้าเกมวันที่ 1 2 3 4 5 และรับรางวัลครั้งที่ 1 2 3 4 5 แต่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมในวันที่ 6 7 8 และกลับมา Login เข้าเกมอีกครั้งในวันที่ 9 10 ดังนั้นผู้เล่นจะได้รับรางวัลครั้งที่ 6 7
4. ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลเป็นไอเทมโค้ด

ของรางวัลมีดังต่อไปนี้

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

หมายเหตุ :
1. สามารถใช้ไอเทมโค้ดกับไอดีที่กดรับรางวัลจากกิจกรรมได้เท่านั้น
2. ผู้เล่นสามารถรับไอเทมได้ในเวลา 12:00 น. ของวันถัดไป

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

1. ไอเทมโค้ดจากกิจกรรมทั้งหมด จะหมดอายุในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.
2. 1 ไอดีสามารถเติมไอเทมโค้ดได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 รางวัล
3. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี

[Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี [Dragon Nest] Daily Login Reward Login ทุกวันรับไอเทมฟรี
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 9 ตุลาคม 2560