ภาพvero gif

stats spi vero
ภาพตัวอย่างเมื่อใส่vero ครบเซต
elsword