ภาพตัวอย่างเมื่อใส่vero ครบเซต

ภาพvero gif
แปะแก้ม vero
elsword