[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

5656

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 00.01น. – 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00น. – 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00น. – 11 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกราคาทุกช่องทางภายในระยะเวลาโปรโมชั่น เติมเงินครบตามจำนวนขั้นสะสมแต้มให้ครบตามที่กำหนด (1 บาท = 1 แต้ม) สามารถแลกรับของรางวัลได้ทีละขั้น[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 1 เติมเงินครบ 200 บาท แลกรับไอเทมดังนี้

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Protection Magic Jelly 200 อัน
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Blue Messenger Bird 20 อัน
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 2 เติมเงินครบ 300 บาท แลกรับไอเทมดังนี้

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Random get special Pet speech bubble scroll (สุ่มคำพูดสัตว์เลี้ยงที่มีในแคชช๊อป)

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 3 เติมเงินครบ 400 บาท แลกรับไอเทมดังนี้

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Potential Elephant’s Treasure Chest 5 กล่อง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 4 เติมเงินครบ 500 บาท แลกรับไอเท็มดังนี้ 

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Finger-Marked Key 22 ชิ้น

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 5 เติมเงินครบ 500 บาท สุ่มรับไอเท็ม 1 อย่างจากรายการด้านล่าง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 1.Karahan Treasure box 10 กล่อง
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 2.Irene Treasure Box box 10 กล่อง
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 3.Conversion Treasure box 10 กล่อง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ขั้นที่ 6 เติมเงินครบ 1000 บาท สุ่มรับไอเท็ม 1 อย่างจากรายการด้านล่าง
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 1.Rebrium 5,000 Point

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 2.Finger-Marked Key 33 ชิ้น
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 3.Quality Guarantee 1 ชิ้น

**พิเศษ มีโอกาสสุ่มได้ Quality Guarantee แบบ x2**
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 4.Quality Guarantee 2 ชิ้น

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

เงื่อนไขโปรโมชั่น April Refill Promotion
1. เฉพาะการเติมเงินเข้าสู่เกม “ทุกช่องทาง”  ไม่จำกัดราคาให้ครบตามลำดับขั้นภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
2. เติมเงินครบตามเงื่อนไขรับ 1 สิทธิ์ ตามรายการที่กำหนด
3. โปรโมชั่นสะสมครบ 200 บาท (ขั้นแรก) สะสมครบ 300 บาท (ขั้นที่สอง)
**ไม่จำกัดจำนวนครั้ง/สิทธิ์ 
ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
ตัวอย่าง : เมื่อเติมเงินจำนวน 200 บาท จะสามารถรับขั้นที่ 1 ได้เท่านั้น หากต้องการรับสิทธิ์ ขั้น 2 ต้องเติมอีก 300 บาท จึงจะสามารถรับสิทธิ์ ขั้นที่ 2 ได้
ตัวอย่าง : หากเติมเงิน 1000 บาท จะรับขั้นที่ 6 ไม่ได้ ต้องรับตั้งแต่ขั้นแรกก่อน
** ไม่สามารถรับข้ามลำดับได้ ต้องเริ่มจากลำดับที่ 1 ก่อน **
** เมื่อรับลำดับสุดท้ายแล้ว จึงจะสามารถมารับลำดับที่ 1 ได้ **
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทมสุดแรร์ :

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. – 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00น. – 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.00น. – 11 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59น.

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับไอดีที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 300 แต้ม (30,000 Cash Point)

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Potential Elephant’s Treasure Chest 2 กล่อง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 1000 แต้ม (100,000 Cash Point)

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Potential Elephant’s Treasure Chest 7 กล่อง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 2000 แต้ม (200,000 Cash Point)

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Perfect FTG Potion 10 ขวด
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Finger-Marked Key 11 ชิ้น

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 4000 แต้ม (400,000 Cash Point)

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Veronica Treasure Box 25 กล่อง

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 7000 แต้ม (700,000 Cash Point) สามารถเลือกรับไอเท็มได้ 1 อย่าง ดังนี้

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 1.Prototype Necklace
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 2.Prototype Wing
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 3.Prototype Tail
[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ 4.Prototype Decal

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

 

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending
1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] April Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 17 เมษายน 2562