[Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562

2799

[Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบทั้งหมด 2 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

..เรื่องที่ 1..
Dragon Nest จะย้ายวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากวันพุธ ไปเป็นวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยเวลายังคงเหมือนเดิม 09.00น. – 13.00น.

..เรื่องที่ 2..
ตั้งแต่วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2562 หลังอัพเดตแพทช์เป็นต้นไป เควสต่างๆ ตามรุปด้านล่าง จะถูกลบออก ซึ่งจะส่งผลดังนี้
► เนื่องจากเควสถูกลบออก ผู้เล่นจะไม่สามารถรับเควสเหล่านี้ได้อีกต่อไป
► แม้ว่าผู้เล่นจะรับเควสไว้แล้วก่อนวันอัพเดตแพทช์ ก็จะไม่สามารถทำเควสต่อ หรือ รับของรางวัลจากเควสได้
ผู้เล่นที่กำลังทำเควสตามรายชื่ออยู่ ให้ทำเควสและรับของรางวัลให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนวันอัพเดตแพทช์วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รายชื่อเควสทั้งหมดที่จะถูกลบออกหลังอัพแพทช์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

[Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562

[Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562 [Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562 [Dragon Nest] ประกาศและแจ้งให้ทราบ 24/4/2562