[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน

4277

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน กิจกรรมต้อนรับเหล่านักรบชาว Dragon Nest กลับสู่รังมังกร สำหรับผู้เล่นที่มีตัวละครในเกมอยู่แล้วแต่ไม่ได้
Log-in เข้าเกม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 12 มิถุนายน 2562 และกลับมาเข้าเกมอีกครั้งในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 จะได้รับรางวัล

 รางวัลเมื่อกลับเข้าเกมในช่วงเวลา 

ของรางวัล

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Limited Hero”s Experience Book 200% (7 days)
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Calypse of Warrior Helm Tier 1
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Calypse of Warrior Armors Tier 1

 

กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เล่นที่กลับมา : เคลียร์ Time and Space Gust 5 ครั้ง 

กิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เล่นที่กลับมาเท่านั้น ภายในช่วงเวลากิจกรรมหากผู้เล่นได้ทำการผ่าน Time and Space Gust : Apocalypse ครบ 5 ครั้ง รับรางวัลพิเศษไปเลยยยยยยย !!!

ของรางวัล

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Nest 10000 Point 3 ชิ้น
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Premium Garnet 100 อัน
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Supervisor Essence of Life 100 อัน
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Phantom Protection Magic Jelly 200 อัน
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Equipment Converter – Legend 3 อัน
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน Ancient Element Cube Fragment 100 อัน
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน [+10] Calypse of Warrior Tier 1 Main Weapon
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน [+10] Calypse of Warrior Tier 1 Sub Weapon

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน

ระยะเวลากิจกรรม : 13 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น. – 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน

  1. เฉพาะตัวละครเลเวล 50 – 95 เท่านั้นจึงจะสามารถรับของรางวัลจากกิจกรรมได้
  2. ของรางวัลสำหรับผู้ที่กลับมา ทีมงานจะมอบให้ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดีภายในเวลา 18.00 น.
  3. ของรางวัลสำหรับผู้ที่ลง Gust ครบ 5 ครั้ง ทีมงานจะมอบให้ภายใน 7 วันหลังจากทำภารกิจสำเร็จ
  4. 1 ไอดีสามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งต่อกิจกรรมเท่านั้น
  5. สามารถได้รับรางวัลจากกิจกรรม Gust Time Attack เพิ่มได้ อ่านรายละเอียด
  6. เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
  7. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
  8. หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรม กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
[Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน [Dragon Nest] A Comeback of Heroes ! : นักรบมังกรผู้หวนคืน

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 13 มิถุนายน 2562