[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลย

1137
[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลย
       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลยเงินรางวัลรวม 100,000 บาท!!” ผู้โชคดี 20 ท่านที่ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท มีดังต่อไปนี้
[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลย
เงื่อนไขการรับรางวัล : 
1. เมื่อทีมงานประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งหลักฐานมาทางอีเมลล์ dragonnest@asiasoft.co.th โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ “DN95 เอกสารยืนยันรับของรางวัลกิจกรรม Dragon Nest Max Level” โดยมีรายการหลักฐานที่ต้องส่งมาดังนี้
(1.1) สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง
(1.2) สำเนาบัญชีธนาคาร ชื่อตรงกับสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง
(1.3) ภาพสกรีนช็อตหน้าเลือกตัวละคร เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของไอดี
(1.4) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกลับ2. สามารถส่งเอกสารยืนยันการรับของรางวัลได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น.
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

     โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลย [Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลย
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 28 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ