[Dragon Nest] 19 สิงหา 2 ทุ่ม รวมพลังนักรบมังกร ออนไลน์ที่ Saint Haven แจกไอเทมทั้งเซิร์ฟเวอร์

633

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. – 22.00 น.

          รวมพลัง Dragon Nest R ให้ผู้เล่นทุกคนมารวมตัวออนไลน์พร้อมกันในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 20:00 – 22:00 น. หากมีผู้เล่นออนไลน์จน Channel Saint Haven ขึ้นสถานะ “หนาแน่น” ในเวลาดังกล่าว แจกไอเทมฟรีทั้งเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้• “หนาแน่น” 1 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Phantom Blue Messenger Bird 10 ชิ้น และ Phantom Yellow Messenger Bird 10 ชิ้น

Phantom Blue Messenger Bird จำนวน 10 ชิ้น
(ใช้ตะโกนทั้งเซิร์ฟเวอร์) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

Phantom Blue Messenger Bird จำนวน 10 ชิ้น
(ใช้ตะโกนใน Channel ที่ตัวเองอยู่) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• “หนาแน่น” 2 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Reward Pocket (Goddess’s Sadness) 3 ชิ้น และ Phantom Seal Stamp 10 ชิ้น


Reward Pocket Goddess’s Sadness จำนวน 3 ชิ้น
(ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

– Phantom Seal Stamp จำนวน 10 ชิ้น
(ผนึกไอเทมเพื่อทำให้ขาย และแลกเปลี่ยนได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• “หนาแน่น” 3 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Potential Elephant Treasure Box 1 ชิ้น


Potential Elephant Treasure Box 1 ชิ้น
(ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการีนตีไอเทมแรร์ได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• “หนาแน่น” 4 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Gesture – Cowboy Dance Gesture (ท่าเต้นกังนัมสไตล์) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
• “หนาแน่น” 5 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Manticore Junior (Phys) หรือ (Mag) 1 ชิ้น


Manticore Junior (Phys) หรือ (Mag) 1 ชิ้น (สัตว์เลี้ยงช่วยเก็บของ) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• “หนาแน่น” 6 Channel ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ Potential Elephant Treasure Box 2 ชิ้น


Potential Elephant Treasure Box 2 ชิ้น
(ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการีนตีไอเทมแรร์ได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
*ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลเป็นลำดับขั้น หากในระยะเวลากิจกรรม Channel Saint Haven หนาแน่นทั้ง 6 Channel จะได้รับของรางวัลทั้งหมด
** พิเศษสุด เพิ่มอัตรา EXP ที่ได้รับขึ้นอีก 50% ในช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
1. 1 ID สามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. สามารถรับไอเทมได้ที่ Special Storage หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
3. ของรางวัลจะอยู่ใน Special Storage หลังส่งมอบ 7 วันเท่านั้น
4. ID ที่จะได้รับของรางวัลจะต้องสร้างก่อนการส่งมอบของรางวัล
5. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 17 สิงหาคม 2560