[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network

1303

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
…เนื่องจากทาง playpark จะทำการปิดปรับปรุงระบบ Network เช้าวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้
1. ไม่สามารถล็อคอินเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ (ผู้เล่นที่อยู่ในเกมยังสามารถเล่นได้ตามปกติ)
2. ระบบเติมเงินทุกเกมใช้งานไม่ได้
3. ระบบ Item Shop ทุกเกมใช้งานไม่ได้
4. ระบบ กิจกรรมโปรโมชั่น ทุกเกมใช้งานไม่ได้
5. ระบบซื้อ – ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้
6. ระบบสมัคร – จัดการสมาชิก PlayID ใช้งานไม่ได้
ข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ครับ
https://www.playpark.com/th-th/ma-network-07112018/

………โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

 [Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network [Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงระบบ Network
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ