[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

1740

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

แข่งขันในรูปแบบ Single Elimination แพ้ครั้งเดียวตกรอบ

โหมดการแข่งขัน : 2 vs 2
ตัวละครสำหรับแข่งขัน : ใช้ตัวละคร DWC ทั้งในการแข่งขัน
รายละเอียดห้องแข่ง :
– Round Mode ด่าน Windy Arena
– ขนาด 4
– เป้าหมาย 5 รอบ
– ปิดไอเทม
– ไม่แสดง HP

ตรวจสอบรายชื่อทีมและสายการแข่งได้ที่นี่

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

2 ทีมสุดท้ายของกิจกรรมจะต้องมาร่วมการแข่งขัน
ในงานครบรอบ 7 ปี ที่บริษัท Asiasoft ในวันที่ 23 มีนาคม 2562
เพื่อตัดสินว่าทีมใดเป็นที่ 1 ของการแข่งขันในครั้งนี้

ของรางวัลจากการแข่งขัน

อันดับที่ 1
– DN Point 50,000
– Ladder Point (15,000)
[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !! Potential Elephant’s Treasure Chest 40 ea

อันดับที่ 2
– DN Point 30,000
– Ladder Point (10,000)
[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !! Potential Elephant’s Treasure Chest 30 ea

อันดับที่ 3
– Ladder Point (7,000)
[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !! Potential Elephant’s Treasure Chest 20 ea

แผนที่ บริษัท Asiasoft

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

ระยะเวลาเปิดรับสมัครแข่ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:00 น. – 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:59 น.
ระยะเวลาการแข่งขันรอบ Online : 2 – 3 มีนาคม 2561 เวลา 20:00 น.
แข่งขันรอบ Offline 2 ทีม : 23 มีนาคม 2561 

 • มีการ Streaming ทุกคู่ที่ทำการแข่งขัน

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

 1. หัวหน้าทีมเป็นผู้กรอกชื่อตัวละคร DWC ของตนเองและสมาชิกในทีม
 2. ชื่อทีมที่ใช้ลงทะเบียน และชื่อตัวละครทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อที่สุภาพ โดยไม่ยกเว้นเรื่องคำผวนหรือการเทียบวรรณยุกต์โดยทีมงานจะมองจากจุดประสงค์ในการตั้งชื่อนั้นๆ เป็นหลัก
 3. ตัวละครที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าแข่งได้เพียงหนึ่งทีมเท่านั้น หากพบชื่อตัวละครลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งทีม ทีมงานจะแจ้งกลับไปยังทีมที่สองที่พบชื่อตัวละครซ้ำ เพื่อให้หัวหน้าทีมเปลี่ยนชื่อผู้สมัครที่มีรายชื่อซ้ำ ในกรณีที่ผู้ที่มีรายชื่อซ้ำต้องการยืนยันเข้าร่วมทีมที่สอง ให้ผู้ที่มีรายชื่อซ้ำติดต่อเข้ามายืนยันความเป็นเจ้าของตัวละคร และแจ้งยืนยันทีมที่ต้องการเข้าร่วมได้ที่ Live Chat หน้าเว็บไซต์ เมื่อยืนยันการเข้าร่วมทีมแล้วจะไม่สามารถย้ายทีมได้อีก
 4. เปิดรับสมัครทั้งหมด 16 ทีม โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อน
 5. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกสายอาชีพซ้ำกันลงแข่งขันได้
  (ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นสายอาชีพ Warrior แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Warrior ได้อีก)
 6. รายชื่อผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังประกาศสายการแข่งขันแล้ว
 7. ทีมงานจะอัพเดทรายชื่อทีมที่ส่งรายละเอียดครบถ้วนในเวลา 12.00 น. วันถัดไปหลังปิดรับสมัคร

กฏกติการการแข่งขั้น

 1. การแข่งขันจะสิ้นสุด เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำจัดคู่ต่อสู้ได้หมดก่อน
 2. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเลือกสายอาชีพซ้ำกันลงแข่งขันได้
  (ตัวอย่าง: หากในทีมมีผู้ที่เล่นสายอาชีพ Warrior แล้ว ผู้เล่นในทีมไม่สามารถใช้ตัวละคร Warrior ได้อีก)
 3. ภายในนาทีแรกของการแข่งขัน (นับจากเวลาช่วงที่หัวหน้าเลือกตัวแทนของทีม) หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ทั้งสองฝ่ายตั้งห้องเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ โดยแต่ละฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการขอเริ่มแข่งขันใหม่เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีผู้เล่นหลุดหลังจากผ่านไปแล้ว 1 นาที ให้ดำเนินการแข่งขันต่อไปตามปกติ
 4. ผู้เล่นที่ไม่เคารพกฏกติกา ไม่รักษามารยาทในการแข่ง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำยั่วยุฝ่ายตรงกันข้ามก่อกวนการแข่งขัน และไม่ทำตามคำประกาศของทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
 5. ใช้ Patch Version ล่าสุดของเกม Dragon Nest ในการแข่งขัน
 6. ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข Client รวมถึงการติดตั้ง Mod เข้ากับ Client หรือใช้โปรแกรมเสริมช่วยเล่นเกมทุกกรณี ทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และระงับไอดีทั้งทีมเป็นการถาวร โดยทีมงานจะทำการเข้าไปทำการตรวจสอบทุกการแข่งขัน

ช่วงเวลาเตรียมตัว

 1. ทีมงานจะทำการประกาศภายในเกมให้เตรียมพร้อมก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง และจะประกาศทุกๆ 15 นาทีจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาเตรียมพร้อมก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
 3. ทางทีมงานจะทำการต้องห้องแข่งขันตามลำดับและให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปภายในห้องที่ทีมงานสร้างขึ้น
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีรายชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีสมาชิกภายในทีมไม่ครบ 2 คน ณ เวลาเริ่มการแข่งขันให้ถือว่าสละสิทธิ์
 5. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายทุกครั้ง หากเริ่มการแข่งขันไปแล้วถือว่าทั้งสองทีมยืนยันสมาชิกถูกต้องเรียบร้อย
 6. การนัดหมาย และเวลาในการแข่งขัน
  – เมื่อถึงเวลาการแข่งขันรอบของตัวเอง ทีมใดไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขัน ในทุกกรณีถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันนั้นๆ (ทีมงานจะให้เวลาล่าช้ารอบละ 5 นาทีเท่านั้น)
 7. การติดสินของทีมงานที่ประจำการแข่งขันนั้นๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีที่เกิดปัญหาของการแข่งขัน

หัวหน้าทีมสามารถติดต่อ GM ที่ประจำการแข่งขันนั้นๆ หรือส่งข้อมูลหลักฐานประกอบผ่านทางอีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !! [Dragonnest] Couple Battle จับคู่ท้าประลองชิงความเป็นหนึ่ง !!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขอันดับที่จะได้รับของรางวัลและประกาศรายชื่อทีมพร้อมสายการแข่งขัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562