แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00น.

1873

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00น.

     PLAYPARK ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. – 12.00น.  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

…..1. ระบบเติมเงิน PlayMall ใช้งานไม่ได้ เกม ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่  Audition , Dragon Nest , Elsword, Tales Runner , RAN Online ระบบ Item Shop รวมถึงเกมต่างประเทศที่เติมผ่าน PlayMall ทั้งหมด
…..2. ระบบซื้อ – ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้

…..หมายเหตุ : เกม Granado Espada, Yulgang และเกมที่ไม่ได้เติมเงินผ่านระบบ PlayMall ยังเติมเงินเข้าเกมได้ตามปกติค่ะ

 แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00น.
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ