ตัวอย่าง Noble Costume Off-hand

ครบ 4 ชิ้น แปลงร่าง 1
ตัวอย่าง Noble Costume Weapon
elsword