ครบ 4 ชิ้น แปลงร่าง 2-2

Cool Phantom Sadnyth Necklace Stats
ครบ 4 ชิ้น แปลงร่าง 1
elsword