ครบ 4 ชิ้น แปลงร่าง 1

ครบ 4 ชิ้น แปลงร่าง 2-2
ตัวอย่าง Noble Costume Off-hand
elsword