@Cash Refill : Refill Step

4246

@Cash Refill : Refill Step

@Cash Refill : Refill Step

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 00.01น. – 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 00.01น. – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 00.01น. – 11 มีนาคม 2563 เวลา 23.59น.

@Cash Refill : Refill Step
@Cash Refill : Refill Step
@Cash Refill : Refill Step
@Cash Refill : Refill Step

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง @Cash ราคาใดก็ได้ เมื่อยอดเติมสะสมครบ
400 และ 600 บาท ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven
 
ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับของรางวัล

 

Step 1 ยอดเติมเงิน 400 บาท@Cash Refill : Refill Step Potential Elephant’s Treasure Chest 4 กล่อง

 

Step 2 ยอดเติมเงิน 600 บาท@Cash Refill : Refill Step Potential Elephant’s Treasure Chest 6 กล่อง

 

@Cash Refill : Refill Step 1. เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง @Cash 7-11 ราคาใดก้ได้
และมียอดสะสมครบ 400 และ 600 บาท
ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven
ตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. การรับไอเท็มจะต้องรับเรียงตามลำดับจาก Step ที่ 1 ไปจนถึง Step ที่ 2
3. เมื่อรับไอเท็มใน Step ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถวนกลับมารับ Step ที่ 1 ใหม่ได้อีก
4. ไอเทมโค้ดใช้ได้กับ ID ที่เติมเงินเท่านั้น
5. เมื่อกดรับไอเท็มไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามราคาในแต่ละ Step
6. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ตัวอย่าง @Cash ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven :

@Cash Refill : Refill Step

@Cash Refill : Refill Step @Cash Refill : Refill Step


ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 23 มกราคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ