[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

1429
[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

มีความสุขไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรมฉลองวันเกิด DN Master 01 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน โดยงานนี้ 01 ขอแชร์ความสุขให้กับชาวนักรบมังกรทุกคน จัดหนักให้ทั้งอาทิตย์ไปเลย

• สุขขั้นแรก ล็อคอินเข้าเกมรับไอเทมไปเลย

• จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560
แจก Phantom Blue Messenger Bird 10 ชิ้น (ใช้ตะโกนทั้งเซิร์ฟเวอร์)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์  • อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560
แจก Phantom Magnifying Glass 5 ชิ้น(ใช้ส่องหีบสมบัติ)(แลกเปลี่ยนได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์  • พุธ 29 พฤศจิกายน 2560
แจก Potential Elephant’s Treasure Chest 1 กล่อง (กล่องสุ่มไอเทม)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์  • พฤหัส 30 พฤศจิกายน 2560
แจก Horn of Life 7 วัน (ต่ออายุสัตว์) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์  • ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560
แจก Phantom Protection Magic Jelly 20 ชิ้น (ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทมตั้งแต่ +7 ขึ้นไป)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์ • เสาร์ 2 ธันวาคม 2560
แจก FTG Potion 500 3 ขวด (ฟื้นฟูค่าความเหนื่อย 500)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์  • อาทิตย์ 3 ธันวาคม 2560
แจก Brown Archangel Wing (30 วัน) (ไอเทมส่วนหลัง)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

หมายเหตุ : ของรางวัลจะถูกส่งผ่านคลังพิเศษในเวลา 00:01 น. หากไม่ได้กดรับจะหายไปในเวลา 23:59 น. ของแต่ละวัน

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

• สุขขั้นสอง

• รีเซ็ตเนสรอบพิเศษในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์ 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ของรางวัลจะถูกส่งผ่านคลังพิเศษในเวลา 00:01 น. หากไม่ได้กดรับจะหายไปในเวลา 23:59 น. ของแต่ละวัน
3. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์ [Dragon Nest] ฉลองวันเกิด DN Master 01 แจกหนัก จัดให้ทั้งอาทิตย์
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560