[Dragon Nest] ประกาศจับตายคนซื้อ ขาย เงิน G

7051
[Dragon Nest] ประกาศจับตายคนซื้อ ขาย เงิน G
 .

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

       ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า การซื้อขายเงิน G เป็นเงินจริง เป็นการผิดกฏเกมและทำให้สังคมในเกมเสียหาย เงินเฟ้อ และสนับสนุนการกระทำที่ผิด

……โดยที่ผ่านมาเราพบกลุ่มขายเงิน “SEAGM” ที่หาเงินด้วยการโกง การใช้โปรแกรมช่วยแล่น และขโมยเงินจากผู้เล่นอื่น มาขาย ซึ่งการซื้อเงินเท่ากับการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้เข้ามาทำลายเกม

……และพวกเราไม่นิ่งนอนใจและภายในไม่กี่อาทิตย์ก็แบนไปกว่า “1000 ID” หรือเป็นเงินกว่า 10,000,000 Gold และจะ “ขยายผลเพื่อแบนทุกไอดีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าซื้อ หรือขายให้ SEAGM หรือเว็ปขายเงินอื่นๆ” ที่โฆษณาในเกม

……สุดท้ายนี้ ทีมงานขอให้ผู้เล่นทุกคน ห้ามซื้อขายเงินเป็นเงินจริง และให้การสนับสนุนการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี

“ซื้อเงิน ขายเงิน เท่ากับ โดนแบนและสนับสนุนการโกง”

[Dragon Nest] ประกาศจับตายคนซื้อ ขาย เงิน G
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 15 มกราคม 2561