[Dragon Nest] Angel’s FTG Reset แถมให้อีก 1 รอบ ตลอดสัปดาห์

1998

….ในช่วงระยะเวลากิจกรรม นางฟ้าแห่ง Dragon Nest จะเพิ่มรอบ Reset FTG รายวันให้ ในเวลา 21.00 น.
เพื่อให้เพื่อนๆ ทุกคนมีพลังงานเพียงพอในการพิชิตเหล่ามังกรสุดโหดได้มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลากิจกรรม : วันพุธที่ 12 – 18 กันยายน 2561 เวลา 21.00 น.
(เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เกิดปัญหาทางเทคนิค ไม่สามารถรีเซ็ต FTG ได้ จึงจะชดเชยให้ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 21.00 น.)

  1. ทุก ID สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  2. ทีมงานจะเพิ่มรอบการ Reset FTG จากเดิมเวลา 09:00 น. เพียงรอบเดียว   เพิ่มเป็นเวลา 09:00 น. และเวลา 21:00 น. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 11 กันยายน 2561