ประกาศแจ้งเลื่อนการอัพเดตแพทช์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 สัปดาห์

1892

ประกาศแจ้งเลื่อนการอัพเดตแพทช์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 สัปดาห์

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid – 19 ในประเทศเกาหลีใต้ ทางผู้พัฒนาเกมจึงได้แจ้งขอเลื่อนการอัพเดตแพทช์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 สัปดาห์
จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

หมายเหตุ :

กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ของเดือนกุมภาพันธ์จะสิ้นสุดตามกำหนดเวลาเดิม
โปรโมชั่นของเดือนมีนาคมจะเริ่มวันที่ 12 มีนาคม 2563 (กรุณาติดตามเงื่อนไขโปรโมชั่นอีกครั้ง)

 

ประกาศแจ้งเลื่อนการอัพเดตแพทช์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 สัปดาห์

ทีมงาน Dragon Nest

ประกาศแจ้งเลื่อนการอัพเดตแพทช์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 สัปดาห์