ฉลองรวมเซิร์ฟเวอร์ สมัครใหม่ หรือ ไอดีเก่าเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมก็รับไปเลยไอเทมฟรีๆ มากมาย
ระยะเวลากิจกรรม : 05/07/2561 - 08/08/2561
Perfect FTG 1 ea
Phantom Protection Magic Jelly 100 ea
Phantom Magnifying Glass 10 ea
1,500 Slayer Points
Steel Hound
ฉายา “Light Dragon Pioneer”
Fluffy Golden Somersault Cloud (60 วัน)
Great Golden Garuda Wing (60 วัน)
กิจกรรมที่ 1
ผ่าน Guardian Nest ครบ 20 ครั้ง รับไปเลย 2,000 Slayer Point พร้อม Low Level Brilliant Talisman's Essence 1 ea
ระยะเวลากิจกรรม
11 ก.ค. - 24 ก.ค. 2561
กิจกรรมที่ 2
ผ่าน Kairon Nest ครบ 20 ครั้ง รับไปเลย 2,000 Slayer Point พร้อม Low Level Brilliant Talisman's Essence 2 ea
ระยะเวลากิจกรรม
25 ก.ค. 2561 - 8 ส.ค. 2561