อันดับแรกที่ผ่านสมาชิกในปาร์ตี้จะได้รับ
 1.   DN Point 200,000
 2.   Title Forest Dragon Conqueror
 3.   Seal Final Damage 1 ea
 4.   Potential Elephant’s Treasure Chest 60 ea
 5.   Gorgeous Ancestor Dragon Wing (ถาวร)
อันดับ 2 – 5 ที่ผ่านสมาชิกในปาร์ตี้จะได้รับ
 1.   DN Point 150,000
 2.   Title Forest Dragon Conqueror
 3.   Potential Elephant’s Treasure Chest 30 ea
 4.   Gorgeous Ancestor Dragon Wing (ถาวร)
อันดับที่ 1
 1.   DN Point 150,000
 2.   Title Forest Dragon Flasher
 3.   Seal Final Damage 1 ea / ต่อ 1 คน
 4.   Potential Elephant’s Treasure Chest 50 ea
 5.   Brilliant Ancestor Dragon Wing (ถาวร)
อันดับที่ 2 - 5
 1.   DN Point 100,000
 2.   Title Forest Dragon Flasher
 3.   Seal Final Damage 1 ea / ต่อ 1 คน
 4.   Potential Elephant’s Treasure Chest 25 ea
 5.   Brilliant Ancestor Dragon Wing (ถาวร)
อันดับที่ 6 - 10
 1.   DN Point 80,000
 2.   Title Forest Dragon Flasher
 3.   Potential Elephant’s Treasure Chest 10 ea
 4.   Brilliant Ancestor Dragon Wing (ถาวร)
เก็บ Bingo ครบ 12 เเถวรับ
รางวัลพิเศษ