ระบบอัพเกรดไอเทม

2815
ระบบระบบอัพเกรดไอเทม หรือเรียกง่ายๆ ว่าระบบตีบวกนี้ จะช่วยให้อาวุธ รวมไปถึงชุดเกราะของเพื่อนๆ เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ PVP รวมไปถึงการตะลุยบอสสุดโหดใน Nest ต่างๆ มีความสนุกมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการอัพเกรดไอเทมมี ดังนี้
1. คุยกับ NPC Blacksmith ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์  )
– Blacksmith Dorin (Prairie Town) –
– Blacksmith Borin (Mana Ridge) –
– Blacksmith Corin (Calderock Village) –
2. เลือก “Trade” แล้วเลือกที่ “Upgrade Item” 

3. เลือกไอเทมที่ต้องการ โดยกดคลิกขวาที่ไอเทม ไอเทมจะไปอยู่ในช่องอัพเกรด ในการอัพเกรดไอเทมจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบประกอบด้วย
เช่น  Onyx Fragment หรือ  Rough Onyx เป็นต้น
4. กดปุ่ม “Upgrade”
Tip : สามารถใช้ไอเทม  “Protection Magic Jelly” (สามารถหาซื้อได้ใน Cash Shop) เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเทมถูกทำลาย แต่ไม่ได้ป้องกันการลดระดับอัพเกรดของไอเทม
5. ระบบจะมีการแจ้งเตือน ซึ่งในการอัพเกรดไอเทม จะมีโอกาสล้มเหลว และจะเสียวัตถุดิบที่ใช้ไป ส่วนไอเทมระดับ +6 ขึ้นไป จะมีโอกาสที่ไอเทมจะถูกทำลายหากล้มเหลว หากยืนยันจะทำการอัพเกรด กดปุ่ม “ใช่”
6. ขณะทำการอัพเกรด
7. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย แต่ไอเทมที่อัพเกรดไม่ถูกทำลาย
8. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย และไอเทมที่อัพเกรดถูกทำลาย
9. เมื่ออัพเกรดสำเร็จ ไอเทมดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นตามระดับการอัพเกรดของไอเทม ดังรูป
   
 
*** การอัพเกรดไอเทมนั้นจะสามารถใช่ได้กับไอเทมอาวุธ และชุดเกราะที่ดรอปจากมอนสเตอร์เท่านั้น ไอเทมอื่นๆ เช่น ไอเทมที่ได้รับจากเควส ชุดแฟชั่น แหวน และสร้อยคอ จะไม่สามารถทำการอัพเกรดไอเทมได้