ระบบอัพเกรดไอเทม

3975
ระบบระบบอัพเกรดไอเทม หรือเรียกง่ายๆ ว่าระบบตีบวกนี้ จะช่วยให้อาวุธ รวมไปถึงชุดเกราะของเพื่อนๆ เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ PVP รวมไปถึงการตะลุยบอสสุดโหดใน Nest ต่างๆ มีความสนุกมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการอัพเกรดไอเทมมี ดังนี้
1. คุยกับ NPC Blacksmith ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบอัพเกรดไอเทม  )
– Blacksmith Dorin (Prairie Town) –
ระบบอัพเกรดไอเทม
– Blacksmith Borin (Mana Ridge) –
ระบบอัพเกรดไอเทม
– Blacksmith Corin (Calderock Village) –
ระบบอัพเกรดไอเทม
2. เลือก “Trade” แล้วเลือกที่ “Upgrade Item” 

ระบบอัพเกรดไอเทม ระบบอัพเกรดไอเทม

3. เลือกไอเทมที่ต้องการ โดยกดคลิกขวาที่ไอเทม ไอเทมจะไปอยู่ในช่องอัพเกรด ในการอัพเกรดไอเทมจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบประกอบด้วย
เช่น ระบบอัพเกรดไอเทม  Onyx Fragment หรือ ระบบอัพเกรดไอเทม  Rough Onyx เป็นต้น
ระบบอัพเกรดไอเทม
4. กดปุ่ม “Upgrade”
ระบบอัพเกรดไอเทม
Tip : สามารถใช้ไอเทม  “Protection Magic Jelly” (สามารถหาซื้อได้ใน Cash Shop) เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเทมถูกทำลาย แต่ไม่ได้ป้องกันการลดระดับอัพเกรดของไอเทม
ระบบอัพเกรดไอเทม
5. ระบบจะมีการแจ้งเตือน ซึ่งในการอัพเกรดไอเทม จะมีโอกาสล้มเหลว และจะเสียวัตถุดิบที่ใช้ไป ส่วนไอเทมระดับ +6 ขึ้นไป จะมีโอกาสที่ไอเทมจะถูกทำลายหากล้มเหลว หากยืนยันจะทำการอัพเกรด กดปุ่ม “ใช่”
ระบบอัพเกรดไอเทม
6. ขณะทำการอัพเกรด
ระบบอัพเกรดไอเทม
7. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย แต่ไอเทมที่อัพเกรดไม่ถูกทำลาย
ระบบอัพเกรดไอเทม
8. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย และไอเทมที่อัพเกรดถูกทำลาย
ระบบอัพเกรดไอเทม
9. เมื่ออัพเกรดสำเร็จ ไอเทมดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นตามระดับการอัพเกรดของไอเทม ดังรูป
ระบบอัพเกรดไอเทม    ระบบอัพเกรดไอเทม
 
*** การอัพเกรดไอเทมนั้นจะสามารถใช่ได้กับไอเทมอาวุธ และชุดเกราะที่ดรอปจากมอนสเตอร์เท่านั้น ไอเทมอื่นๆ เช่น ไอเทมที่ได้รับจากเควส ชุดแฟชั่น แหวน และสร้อยคอ จะไม่สามารถทำการอัพเกรดไอเทมได้