• ยุทธวิธีกวาดล้างโดยการล่อพวกมอนสเตอร์แห่ง Monolith ไปที่ Sunset Tower เพื่อสนับสนุน Dragon Silver
 • เปิดใช้งานอุปกรณ์พิเศษ Sunset Lighthouse และกำจัดพวกมอนสเตอร์ที่หลั่งไหลเข้ามาไม่มีที่สิ้นสุด
 • รวบรวม Dusk Energy จากพวกมอนสเตอร์แล้วรับ [ End of Dream Weapon ] ซึ่งมีพลังไม่จำกัดดูสิ!

 

 End of Dream Weapon 

 • Main/Secondary Weapon ที่มีระดับ Legend, Ancient, Named
 • มีค่า Physical/Magic Attack ที่สูง
 • ไม่จำเป็นต้องอัปเกรด ไม่ลดค่าความทนทาน

Tower : Restricted Area

Tower : Restricted Area

 

 ข้อมูลการเข้า 

Tower : Restricted Area

1.เส้นทางการเข้า : [Red Lotus Palace Main Street] → [Crack of Time and Space] Gate → [Sunset Tower] → [Tower : Restricted Area]
2.เลเวลที่เข้า : 95Lv ขึ้นไป
3.จำนวนสมาชิกที่เข้า : 1 คน
4.ไอเทมที่จำเป็นในการเข้า : ไม่มี / (ต้องการไอเทม [Altea Torch] ในการเปิดใช้งาน Sunset Lighthouse)
5.ระดับความยากในการเข้า : Labyrinth 9F (ทั่วไป) / Labyrinth 10F (ระดับสูง)

※ ถ้าเข้าไปยัง [Tower : Restricted Area Labyrinth 9F เมื่อเปิดการใช้งาน Sunset Lighthouse จะใช้ [Altea Torch] ทีละ 1 ชิ้น

※ ถ้าเข้าไปยัง [Tower : Restricted Area Labyrinth 10F (ระดับสูง)] เมื่อเปิดการใช้งาน Sunset Lighthouse จะใช้ [Altea Torch] ทีละ 10 ชิ้น แต่ว่าจะเพิ่มปริมาณการได้รับ Twilight Trace/Essence เพิ่มขึ้น 5 เท่า, อัตราการได้รับไอเทมหายากเพิ่มขึ้น 5 เท่า

※ [Altea Torch Pocket] จะดรอปในอัตราต่ำจาก Mission Reward Box ทั้งหมด และสามารถซื้อได้จาก Cash Shop [Altea Torch Pocket] สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

 ข้อมูลการเล่น 

Tower : Restricted Area

 • เปิดการทำงาน [Sunset Lighthouse] เพื่อเรียกพวกมอนสเตอร์ของ Monolith
 • ทุกครั้งที่เปิดการทำงานของ [Sunset Lighthouse] ไอเทม [Altea Torch] จะถูกใช้ไป
 • ถ้ากำจัดมอนสเตอร์แล้วรวบรวม Sunset Energy จะได้พบกับ กลุ่มมอนสเตอร์พิเศษที่เต็มไปด้วยไอเทมหายาก
 • ลองสนทนากับ “Priestess of Darkness Canele“ ที่อยู่ที่ [Sunset Tower] และ [Tower : Restricted Area] เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับ [Tower : Restricted Area]

 

 ข้อมูลรางวัล 

 • ใน <Tower : Restricted Area> จะได้รับวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้าง [ End of Dream Weapon ] ระดับ Named และ End of Dream Weapon ระดับ Legend/Ancient

Tower : Restricted Area

 

■ อาวุธใหม่และเพิ่มการสร้าง Blacksmith

 • Star Catcher Weapon มีประสิทธิภาพของออฟชั่นเพิ่มเติมที่สูงที่สุดของ End of Dream Weapon ระดับ Legend/Ancient เดิม
 • Star Catcher Weapon มีสเปคเดียวกันกับ End of Dream Weapon ระดับ Legend/Ancient เดิม
 • สามารถสร้าง Legend/Ancient Star Catcher Weapon ผ่านทางฟังก์ชั่นการสร้างไอเทมของ Blacksmith ในแต่ละเมือง
ประเภทการสร้าง ไอเทม วัตถุดิบที่จำเป็น 1 วัตถุดิบที่จำเป็น 2 ค่าธรรมเนียม
Legend Star
Catcher Weapon
Legend Main/Secondary Weapon Guiding Star 2 ชิ้น Twilight Essance 40 ชิ้น 25 Gold
Ancient Star
Catcher Weapon
Ancient Main/Secondary Weapon Guiding Star 5 ชิ้น Twilight Essance 80 ชิ้น 25 Gold

 

 • Star Catcher Weapon สามารถแยกส่วนได้
 • เมื่อแยกส่วน Legend Star Catcher Weapon จะได้รับ Guiding Star 2 ชิ้น
 • เมื่อแยกส่วน Ancient Star Catcher Weapon จะได้รับ Guiding Star 5 ชิ้น

 

 ข้อมูลสร้าง Blacksmith / [Restricted Area Supply Shop] 

สามารถสร้าง [ End of Dream Weapon ] ระดับ Named ผ่านทางฟังก์ชั่นการสร้างไอเทมของ Blacksmith ในแต่ละเมือง

ประเภทของการสร้าง ไอเทม วัตถุดิบที่จำเป็น 1 วัตถุดิบที่จำเป็น 2 ค่าธรรมเนียม
End of Dream Weapon

End of Dream Main/Secondary
Weapon 
ระดับ Named

Guiding Star 10 ชิ้น Twilight Essance 80 ชิ้น

25 Gold

 

สามารถซื้อวัตถุดิบระดับสูงด้วยวัตถุดิบระดับต่ำใน [Red Lotus Palace Main Street] → [Restricted Area Supply Shop] ของ [Sunset Tower]

ไอเทมที่ขาย ไอเทมที่ต้องการ จำนวนที่ต้องการ
Twilight Essance Twilight Trace 2000
Guiding Star Twilight Essance 300