Time and Space Gust – โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

[EVENT] Time and Space Gust โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

  • โปรดใช้เหล่า Alpaca ที่แข็งแกร่งกำจัดหมาป่า Ricantrophy!
  • ถ้าหมาป่าหมดสติก็จะอ่อนแอลง โปรดฉวยจังหวะตอนที่ล้มลงจากการหมดสติแล้วปล่อยความโกรธออกมา!
  • ประตูฟาร์มอัลปาก้าจะถูกเปิดเมื่อสั่นกระดิ่งของฟาร์มทั้งสองด้าน
  • ถ้าหยุดลมที่พัดเข้ามาได้ก็จะเกิดเรื่องดีๆ
  • Alpaca ที่น่าสงสัยก็ปรากฏตัวออกมาด้วย…?!
  • สำเร็จ : กำจัดหมาป่าภายใน 5 นาที
  • ล้มเหลว : เกิน 5 นาที หรือ ตาย 1 คน

 

<วิธีดำเนินการ>

[ขั้นตอนที่. 1]
ใช้อัลปาก้าที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะ Wolf Lycan Trophy!
Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

 

[ขั้นตอนที่. 2]
เมื่อหมาป่ามึนงงมันจะอ่อนแอลง งงกันไปเลยเวลาเป็นลมล้มพับ!
Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

 

[ขั้นตอนที่. 3]
ประตูฟาร์มอัลปาก้าจะเปิดก็ต่อเมื่อเสียงระฆังของฟาร์มทั้งสองข้างดังขึ้นเท่านั้น
Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

 

[ขั้นตอนที่. 4]
เมื่อคุณหยุดลมพัดสิ่งดีๆก็เกิดขึ้น
Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

 

 อาจปรากฏตัวอัลปาก้าที่น่าสงสัย … ?!Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า

 

 

Time and Space Gust - โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า