[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

3956

  ระบบระบบอัพเกรดไอเทม หรือเรียกง่ายๆ ว่าระบบตีบวกนี้ จะช่วยให้อาวุธ รวมไปถึงชุดเกราะของเพื่อนๆ เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ PVP รวมไปถึงการตะลุยบอสสุดโหดใน Nest ต่างๆ มีความสนุกมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการอัพเกรดไอเทมมี ดังนี้

1. คุยกับ NPC Blacksmith ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ [DN] วิธีอัพเกรดไอเทม  )

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

– Blacksmith Dorin (Prairie Town)

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

– Blacksmith Borin (Mana Ridge)

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

– Blacksmith Corin (Calderock Village)

2. เลือก “Trade” แล้วเลือกที่ “Upgrade Item”

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

3. เลือกไอเทมที่ต้องการ โดยกดคลิกขวาที่ไอเทม ไอเทมจะไปอยู่ในช่องอัพเกรด ในการอัพเกรดไอเทมจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบประกอบด้วย เช่น [DN] วิธีอัพเกรดไอเทม  Onyx Fragment หรือ [DN] วิธีอัพเกรดไอเทม Rough Onyx เป็นต้น

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

4. กดปุ่ม “Upgrade”

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

Tip: สามารถใช้ไอเทม [DN] วิธีอัพเกรดไอเทม “Protection Magic Jelly” (สามารถหาซื้อได้ใน Cash Shop) เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเทมถูกทำลาย แต่ไม่ได้ป้องกันการลดระดับอัพเกรดของไอเทม

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

5. ระบบจะมีการแจ้งเตือน ซึ่งในการอัพเกรดไอเทม จะมีโอกาสล้มเหลว และจะเสียวัตถุดิบที่ใช้ไป ส่วนไอเทมระดับ +6 ขึ้นไป จะมีโอกาสที่ไอเทมจะถูกทำลายหากล้มเหลว หากยืนยันจะทำการอัพเกรด กดปุ่ม “ใช่”

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

6. ขณะทำการอัพเกรด

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

7. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย แต่ไอเทมที่อัพเกรดไม่ถูกทำลาย

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

8. กรณีการอัพเกรดล้มเหลว วัตถุดิบในการอัพเกรดถูกทำลาย และไอเทมที่อัพเกรดถูกทำลาย

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

9. เมื่ออัพเกรดสำเร็จ ไอเทมดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นตามระดับการอัพเกรดของไอเทม ดังรูป

 

[DN] วิธีอัพเกรดไอเทม           [DN] วิธีอัพเกรดไอเทม

 

 

*** การอัพเกรดไอเทมนั้นจะสามารถใช่ได้กับไอเทมอาวุธ และชุดเกราะที่ดรอปจากมอนสเตอร์เท่านั้น ไอเทมอื่นๆ เช่น ไอเทมที่ได้รับจากเควส ชุดแฟชั่น แหวน และสร้อยคอ จะไม่สามารถทำการอัพเกรดไอเทมได้