เทศกาล Farming (ตกปลา)

5176

เทศกาล Farming (ตกปลา)

1. วิธีการเล่น
รูปแบบการเล่นมีดังต่อไปนี้

เทศกาล Farming (ตกปลา)

2. ข้อมูลที่ดำเนินการ
รางวัลมีทั้งหมด 5 ขั้น ถ้าเปิดกล่อง Sealed Farming Box จะมอบกล่องในขั้นถัดไป
ไอเทมเป้าหมายในแต่ละขั้นจะมีดังต่อไปนี้

เทศกาล Farming (ตกปลา)

3. ของรางวัล
รางวัลมีดังต่อไปนี้

เทศกาล Farming (ตกปลา)

Chubby Ferry

เทศกาล Farming (ตกปลา)

Sloop Ferry

เทศกาล Farming (ตกปลา)

Dragon Nest Ferry

เทศกาล Farming (ตกปลา)

ได้ยินเสียงกบมาจากที่ไหนสักแห่ง
(สามารถรับได้จาก Fishing Reward Hat Box )

เทศกาล Farming (ตกปลา)

4. อื่นๆ
คอนเทนท์ดังกล่าวเป็นคอนเทนท์ประจำ จึงสามารถเล่นได้ทุกเมื่อ