เทศกาล Farming (ตกปลา)

3541

เทศกาล Farming (ตกปลา)

1. วิธีการเล่น
รูปแบบการเล่นมีดังต่อไปนี้

2. ข้อมูลที่ดำเนินการ
รางวัลมีทั้งหมด 5 ขั้น ถ้าเปิดกล่อง Sealed Farming Box จะมอบกล่องในขั้นถัดไป
ไอเทมเป้าหมายในแต่ละขั้นจะมีดังต่อไปนี้

3. ของรางวัล
รางวัลมีดังต่อไปนี้

Chubby Ferry

Sloop Ferry

Dragon Nest Ferry

ได้ยินเสียงกบมาจากที่ไหนสักแห่ง
(สามารถรับได้จาก Fishing Reward Hat Box )

4. อื่นๆ
คอนเทนท์ดังกล่าวเป็นคอนเทนท์ประจำ จึงสามารถเล่นได้ทุกเมื่อ