ระบบซ่อมแซมไอเทม

3403
1. เมื่อทำการต่อสู้ไปเรื่อยๆ อาวุธรวมถึงชุดเกราะของท่าน จะมีค่าความทนทานลดลง
ระบบซ่อมแซมไอเทม
2. ท่านสามารถทำการซ่อมแซมอาวุธ รวมถึงชุดเกราะได้โดยไปหา NPC ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ดังนี้
  • NPC Merchant (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบซ่อมแซมไอเทม )
  • NPC Blacksmith (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบซ่อมแซมไอเทม )
  • NPC Heraldry (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ระบบซ่อมแซมไอเทม )
3. เลือก “Purchase Items/Repair Items” 
ระบบซ่อมแซมไอเทม
4. โดยสามารถเลือกการซ่อมแซมได้ 2 แบบ คือ
  • “ซ่อม” ซ่อมเฉพาะทุกชิ้นที่สวมใส่เท่านั้น
ระบบซ่อมแซมไอเทม
  • “ซ่อมทั้งหมด” ซ่อมทุกชิ้นที่สวมใส่ และในช่องเก็บของ
ระบบซ่อมแซมไอเทม
5. ในการซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่ายตามความเสียหายของไอเทม
ระบบซ่อมแซมไอเทม
6. ภาพระหว่างก่อนซ่อมแซม และหลังซ่อมแซม
ระบบซ่อมแซมไอเทม    ระบบซ่อมแซมไอเทม