ระบบ PVP

1956
1. หลังจากทำการเลือกตัวละครแล้ว ให้กดเลือก Channel “Colosseum”
ระบบ PVP
2. ทำการคุยกับ NPC “Joseph”
ระบบ PVP
3. เลือก “เข้าสู่ Colosseum”
ระบบ PVP
4. จะเข้าสู่ห้องรวม โดยภายในห้องรวมนี้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการ PVP ได้ดังนี้
  • ปุ่ม “โหลดใหม่” สามารถทำการโหลดรายชื่อห้องใหม่
  • ปุ่ม “เข้าด่วน” สามารถทำการเข้าห้องแบบสุ่ม
  • ปุ่ม “สร้างห้อง” สามารถทำการสร้างห้องใหม่
  • ปุ่ม “เข้าห้อง” สามารถทำการเข้าห้องที่ต้องการ
  • ปุ่ม “ออก” สามารถทำการออกจากห้องรวม
ระบบ PVP ระบบ PVP
[วิธีการสร้างห้อง PVP]
1. กดปุ่ม “สร้างห้อง” สามารถทำการสร้างห้องใหม่
ระบบ PVP
2. ตั้งค่าห้องต่างๆ ดังนี้
– ชื่อห้อง
– โหมด (Respawn จะเป็นการ PVP แบบเกิดเรื่อยๆ ส่วน Round จะเป็นแบบรอบ)
– ขนาด (สูงสุด 16 คน)
– เป้าหมาย
– เข้าช้า (สามารถเข้าร่วมเกมระหว่างที่เกมดำเนินอยู่)
– แสดง HP (แสดงค่า HP/MP ของผู้เล่น)
– แก้ไข (คิดค่าระดับอุปกรณ์)
– ไอเทม (ดรอปไอเทมประเภทฟื้นฟู เช่น สมุนไพร, เนื้อสัตว์ เป็นต้น)
– ทีมสุ่ม (Random ทีม)
– จำกัดเลเวล
– Password
– แผนที่
เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “ตกลง”
ระบบ PVP
4. การตั้งห้องสำเร็จ สามารถกดแก้ไขการตั้งค่าของห้องได้ โดยกด “แก้ไข”
ระบบ PVP
5. เมื่อผู้เล่นเข้ามาครบให้กด “เริ่มเกม”
ระบบ PVP ระบบ PVP
[วิธีการเข้าเล่นโหมด “1:1 Ladder”]
1. เข้าสู่ห้องรวม เลือกที่แถบ “1:1 Ladder”
ระบบ PVP
2. ในหน้าต่างนี้จะมีบอกสถิติการ PVP “1:1 Ladder” ของตัวละคร
ระบบ PVP
3. กด “1 VS 1” เพื่อทำการหาคู่ PVP
ระบบ PVP