ระบบศิษย์-อาจารย์

3477
[เงื่อนไขศิษย์-อาจารย์]
1. ผู้ที่เป็นอาจารย์ต้องเลเวล 40 เท่านั้น
2. ผู้ที่เป็นศิษย์ ต้องมีเลเวลอย่างน้อย 10 และห้ามเกิน 30
3. ผู้ที่เป็นศิษย์ สามารถมีอาจารย์ได้สูงสุด 3 คน และอาจารย์สามารถมีศิษย์ได้สูงสุด 3 คน
4. อาจารย์จะได้รับค่าความเคารพ ขณะช่วยเหลือลูกศิษย์ในการลงดันเจี้ยน
5. ผู้เล่นสามารถยกเลิกการเป็นศิษย์อาจารย์ได้หลังจากผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง โดยการกดปุ่ม “ไล่ศิษย์”
* หากอาจารย์ยกเลิกศิษย์ตนเองจะเสียค่าความเคารพ
** อาจารย์จะไม่เสียค่าความเคารพถ้าศิษย์ยกเลิกด้วยตนเอง 
6. ผู้เล่นที่รับลูกศิษย์ และมีค่าความเคารพจำนวนหนึ่ง จะได้รับฉายา “Teacher”
7. เมื่อลูกศิษย์เลเวลถึง 40 อาจารย์จะได้รับของรางวัล ทาง Mail Box
ระบบศิษย์-อาจารย์ ระบบศิษย์-อาจารย์
[ประโยชน์สำหรับศิษย์]
1. ได้รับของขวัญ และฉายาเมื่อถึงเลเวลที่กำหนด และบรรลุภารกิจนั้นที่กำหนดไว้
2. ได้รับ bonus exp เพิ่มอีก 10% เมื่อลงดันเจี้ยนพร้อมกับอาจารย์
3. ถ้าหากมีอาจารย์มากกว่า 1 คน เมื่อลงดันเจี้ยนศิษย์จะได้รับ bonus exp เพิ่มขึ้นอีก 10% ต่ออาจารย์ 1 คน ในปาร์ตี้เดียวกัน
4. หากมีลูกศิษย์ที่มีอาจารย์คนเดียวกันอยู่ในปาร์ตี้ ศิษย์คนนั้นจะได้รับ Bonus exp เพิ่มขึ้นอีก 5% ต่อจำนวนศิษย์คนอื่นในปาร์ตี้
5. เมื่อศิษย์ถึงเลเวล 40 แล้วจะสำเร็จการศึกษา และจะพ้นจากการเป็นศิษย์
6. ผู้เล่นสามารถรับศิษย์ของตัวเองได้เมื่อถึงเลเวล 40
[ประโยชน์สำหรับอาจารย์]
1. เมื่อเข้าดันเจี้ยนพร้อมกับศิษย์ อาจารย์จะไม่เสียค่า FTG
2. เมื่อเข้าดันเจี้ยนพร้อมกับศิษย์ ความคงทนอาวุธสวมใส่ของอาจารย์จะไม่ลดลง
3. อาจารย์จะได้รับของขวัญเมื่อศิษย์ได้เลเวลสูงขึ้นทุกๆ 5 เลเวล และฉายา เมื่อศิษย์สำเร็จการศึกษา
[วิธีการรับศิษย์-อาจารย์]

1. คลิกที่ตัวละครที่ต้องการจะให้เป็นลูกศิษย์ เลือกเมนู “ขอเป็นอาจารย์” (หากเป็นลูกศิษย์เลือกเมนู “ขอเป็นศิษย์”)

ระบบศิษย์-อาจารย์   ระบบศิษย์-อาจารย์
3. จะมีข้อความยืนยัน เลือก “ใช่”
ระบบศิษย์-อาจารย์
4. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู “ผู้ฝึกหัด” (กด O)
ระบบศิษย์-อาจารย์