วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

11041

วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

ระบบ GACHA! เป็นระบบสุ่มไอเทมแบบใหม่ ที่ใช้เงิน Coin มาทำการสุ่มรับไอเทมมากมายจากระบบกาชาปองนี้

ขั้นตอนการเติมเงินเพื่อซื้อ Coin

1. เข้าไป เติมเงินเพื่อซื้อ Coin ที่นี่ : https://playmall.playpark.com/Login.aspx?serviceid=288

2. กดเลือกประเภท ID ที่ต้องการเติมเงินเข้าระบบ PlayMall วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

3. กรอก ID ที่ต้องการเติมเงินซื้อ Coin (ข้ามไปดูขั้นตอนที่ 6)

(กรณีที่เป็น ID TCG ให้ดูข้อ 4-6)

4. เติมเงินเข้าระบบ PlayMall เพื่อให้มีเงินในกระเป๋ากลางเพื่อใช้จ่าย (เมื่อเติมแล้วจะได้รับเป็น TH Point)

  • ไอดี TCG ใช้ไอดี PlayID ในการเติมเงิน

ตัวอย่าง : ไอดี A เป็นไอดีประเภท TCG ID ABCDE  จะต้องใช้ไอดี PlayID ในการเติมเงิน เพื่อที่จะเข้าไปสุ่มกาชาปอง และเมื่อสุ่มกาชาปองมาแล้ว จะได้่เป็นไอเท็มโค็ต ไอเท็มโค็ตไม่ได้ผูกมัดไอดี

5. เลือกเติมเงินที่หมวด Gashapon ตามภาพ

วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

6. จากนั้นให้เลือกแลกเปลี่ยนค่าเงินจาก TH Point เป็นเงิน Coin ตามต้องการ

วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

 

ขั้นตอนการสุ่มไอเทมผ่านระบบ Gashapon

1. เข้าสู่ระบบ Gashapon ได้ที่ : > คลิก <

2. กดเลือกเกม Dragon Nestวิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

3. กดเลือกประเภท ID ที่ต้องการสุ่มไอเทมผ่านระบบ Gashapon

วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA! *หากซื้อ Coin ด้วยประเภท ID ใด  ให้เข้าสู่ระบบ Gachapon ด้วยประเภท ID นั้น

4. กดเลือกโปรโมชั่นที่ต้องการสุ่มรับไอเทมวิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

5. เมื่อกดที่ปุ่ม “Item List” (ปุ่มใต้ภาพโปรโมชั่น) ระบบจะแสดงข้อมูล “รายการไอเทมที่มีโอกาสได้รับจากการสุ่ม”วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!

6. หากต้องการตรวจสอบ Item Code ที่ได้รับ สามารถตรวจสอบได้ที่ “Check Item Code”วิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA!


ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 19 ธันวาคม 2562