ระบบปาร์ตี้

4987
[วิธีการสร้าง Party]
1. สามารถกดหน้าต่างปาร์ตี้ได้โดยกดปุ่ม “O”
2. เลือกที่ปุ่ม “สร้างปาร์ตี้”
ระบบปาร์ตี้
3. ระบุรายละเอียดปาร์ตี้ที่ต้องการสร้าง เมื่อกำหนดแล้ว กดปุ่ม “สร้าง”
ระบบปาร์ตี้
4. ปาร์ตี้จะถูกสร้างขึ้น
ระบบปาร์ตี้ ระบบปาร์ตี้
[วิธีการเชิญเข้า Party]
1. คลิกขวาที่ตัวละครที่ต้องการเชิญเข้าปาร์ตี้ (กรณีที่ตัวละครดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียง)
2. เลือกหัวข้อ “เชิญปาร์ตี้”
ระบบปาร์ตี้
3. หรือกดหน้าต่างปาร์ตี้ได้โดยกดปุ่ม “O” แล้วกดปุ่ม “เชิญปาร์ตี้”
ระบบปาร์ตี้
4. ใส่ชื่อตัวละครที่ต้องการเชิญ แล้วกดปุ่ม “ตกลง”
ระบบปาร์ตี้
5. โดยภายในหน้าต่างเพื่อนนี้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเพื่อนได้ ดังนี้
  • ปุ่ม “เปลี่ยนหัวหน้าปาร์ตี้” สามารถเปลี่ยนหัวหน้าปาร์ตี้
  • ปุ่ม “ไล่ออกจากปาร์ตี้” สามารถไล่สมาชิกในปาร์ตี้
  • ปุ่ม “ออกจากปาร์ตี้” สามารถออกจากปาร์ตี้
ระบบปาร์ตี้
6. เมื่อคลิกขวาที่ตัวละครในปาร์ตี้ สามารถใช้คำสั่งได้ ดังนี้
  • ตรวจสอบ
  • แลกเปลี่ยน
  • เพิ่มเพื่อน
  • ชวนกิลด์
  • บันทึกชื่อ
  • ประสบการณ์ Nest
ระบบปาร์ตี้