Minos Equipment

4533

Minos Equipment

Minos Equipment

 1. เพิ่มอุปกรณ์ “Minos” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่
  – เพิ่มอุปกรณ์ “Minos“ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่รุ่นถัดจาก Skylla Equipment
  – สถานที่ฟาร์ม Minos Equipment หลักๆ คือ Trial Nest และ Divided Labyrinth ชั้น Labyrinth 14F ขึ้นไป
  – เมื่อเคลียร์ Divided Labyrinth และ Trial Nest ระดับความยากเดียวกันในชั้น Labyrinth 14F ขึ้นไป จะสามารถสร้างและอัปเกรดอุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้ Gold ก้อนใหญ่
  – ใน Divided Labyrinth นั้นสามารถรับ Minos Rebrium ที่จำเป็นในการสร้างและอัปเกรด Minos Equipment ส่วนใน Trial Nest นั้นสามารถรับ Minos Frame ที่จำเป็นในการอัปเกรดได้
  – Minos Equipment มีค่า Stat อุปกรณ์และ Set Effect ที่แข็งแกร่ง และเพิ่มค่า Stat ครั้งที่ 2 เมื่ออัปเกรด

< Minos Equipment และไอเทมใหม่ – ข้อมูลรายละเอียด >

1. Minos Equipment

ขื่อไอเทม ระดับไอเทม  ค่า Stat อุปกรณ์ เอฟเฟคเพิ่มเติมเมื่ออัปเกรด Set Effect
Minos Helmet Legend ขั้นต่ำเทียบเท่า Skylla +3 เพิ่ม Magic Defense 3 Set

ทุกธาตุ +10%

4 Set

ทุกธาตุ +10%

5 Set ทุกธาตุ +10%

Minos Top เพิ่ม MAX HP
Minos Bottoms เพิ่ม Physical Defense
Minos Gloves เพิ่ม Critical
Minos Shoes เพิ่ม Critical Damage


2.ไอเทมที่จำเป็นสำหรับอัปเกรด Minos Equipment

ระดับการอัปเกรด Gold Minos Rebrium Minos Flame ระดับลดลงเมื่อล้มเหลว โอกาสที่จะถูกทำลายเมื่อล้มเหลว ปริมาณการใช้ Jelly
1 100 Gold 2 4
2 100 Gold 2 4
3 100 Gold 2 4
4 100 Gold 2 4
5 100 Gold 2 4
6 100 Gold 2 4 1 Protection Magic Jelly 600 ชิ้น
7 100 Gold 2 4 2 Protection Magic Jelly 700 ชิ้น
8 100 Gold 2 4 3 Protection Magic Jelly 800 ชิ้น
9 100 Gold 2 4 4 Protection Magic Jelly 900 ชิ้น
10 100 Gold 2 4 5 Protection Magic Jelly 1000 ชิ้น
11 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
12 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
13 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
14 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
15 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
16 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
17 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
18 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
19 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น
20 100 Gold 2 4 100% Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 ชิ้น

※ เมื่ออัปเกรดจาก +6~+10 ถ้าใช้ Protection Magic Jelly เมื่ออัปเกรดล้มเหลวระดับของการอัปเกรดจะไม่ลดลง
※ เมื่ออัปเกรดจาก +11 ขึ้นไป ถ้าใช้ Shining Destruction Protection Magic Jelly เมื่ออัปเกรดล้มเหลวอุปกรณ์จะไม่ถูกทำลาย

3. ไอเทมใหม่เกี่ยวกับ Minos Equipment

ชื่อไอเทม ระดับไอเทม แลกเปลี่ยน คลังเซิร์ฟเวอร์ คลังพิเศษ อ้างอิง
Minos Fragment Legend ไม่สามารถใช้ได้ ไอเทมที่จำเป็นเมื่อซื้อ Minos Equipment
ได้รับจาก Divided Labyrinth ชั้น Labyrinth 11F ขึ้นไป
Minos Rebrium ไอเทมที่จำเป็นเมื่ออัปเกรด Minos Equipment

สามารถได้รับจาก Labyrinth Shop และ Divided Labyrinth ชั้น Labyrinth 14F ขึ้นไป

Minos Flame ไอเทมที่จำเป็นเมื่ออัปเกรด Minos Equipment

สามารถได้รับจาก Trial Nest 14F ขึ้นไป

 

Minos Equipment