ระบบ Mercenary

4721
Mercenary เพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยต่อสู้มาแล้ว!
สามารถเลือก NPC ที่อยู่ใน Dragon Nest มาเป็น Mercenary แล้วต่อสู้ร่วมกับ Mercenary ใน Stage
[Mercenary List]
ระบบ Mercenary
[วิธีรับ Mercenary]
– สามารถซื้อ Mercenary ผ่านทาง Magician Sanders ที่อยู่หน้า Saint Haven Wonderful Theme Park
– ต้องการ Wonderful Exchange Coupon ในการซื้อ
– ตัวละครเลเวล 80 ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถใช้งาน Rare Mercenary Pocket ได้
– จำกัดจำนวนชิ้นของ Rare Mercenary Pocket ที่สามารถซื้อได้ใน 1 สัปดาห์
ระบบ Mercenary ระบบ Mercenary
เมื่อทำ Mercenary Quest (Quest ระยะไกล) สำเร็จ จะได้รับ Mercenary ดังต่อไปนี้
ระบบ Mercenary
– Training Mercenary 3 แบบ เป็น Mercenary ระดับ Magic
– Training Mercenary 3 แบบ สามารถซื้อได้จาก Magician Sanders ที่อยู่หน้า Saint Haven – Wonderful Theme Par
[ลงทะเบียน Mercenary]
Mercenary สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เกี่ยวกับเลเวลตัวละคร เมื่อคลิกขวาที่ไอเทม Mercenary จะลงทะเบียนให้ตัวเอง ไม่สามารถลงทะเบียน Mercenary เดียวกันได้
ระบบ Mercenary
[เรียก Mercenary]
ถ้าคลิกปุ่มที่เพิ่มใหม่ในเมนูจะสามารถตรวจสอบ Mercenary List ที่ลงทะเบียนให้ตัวเองได้ หลังจากเลือก Mercenary ใน List ถ้ากดปุ่ม [ลงทะเบียน] Mercenary จะถูกลงทะเบียน
ระบบ Mercenary
Mercenary ที่ถูกลงทะเบียนจะสามารถตรวจสอบได้ใน ตัวละคร(P) – แท๊ป [Mercenary]
ระบบ Mercenary
– Mercenary จะไม่ถูกเรียกในเมืองและ World Zone (สามารถลงทะเบียนได้)
– Mercenary จะถูกเรียกเมื่อเข้าไปใน Stage พิเศษต่ำกว่า 2 คน
[Map ที่ Mercenary ถูกเรียกออกมา]
– Stage ทั่วไป
– Dark Lair (ยกเว้น Infinite Formido)
– Dragon Expedition
– Sparta Goblin
– Nest 4 คน
– Nest 4 คน Hell Mode
– Memoria
– Anu Arendel Trial Nest
– Treasure Stage
[Mercenary Skill]
Mercenary สามารถ Active Skill 2 แบบซึ่งผู้เล่นสามารถใช้งานได้เอง และ Skill 6 แบบที่ Mercenary ใช้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมด 8 แบบ ถ้าเลเวลของ Mercenary เพิ่มขึ้น จะสามารถใช้สกิลได้มากขึ้น ใช้งานหลังจากลงทะเบียน Active Skill ลงใน Quick Slot เมื่อใช้งาน Active Skill หลังจากเรียก  Mercenary ไปยังตำแหน่งที่ตัวละครอยู่แล้ว จึงจะทำการใช้สกิล
ระบบ Mercenary
[ทำให้ Mercenary เติบโต]
Mercenary จะได้รับ EXP เคลียร์ Stage ในการอัพเลเวล ในช่วงที่อัพเลเวล เมื่อตัวละครได้เอฟเฟคเพิ่มรับ EXP เพิ่มขึ้น (Hero’s Experience Book เป็นต้น) ปริมาณของ EXP ที่ Mercenary เองก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน เมื่อถึงเลเวลที่กำหนด สกิลที่สามารถใช้งานได้ก็จะเพิ่มขึ้น
[Mercenary Synthesis]
เมื่อใช้ Mercenary Synthesizer ในการ Synthesis Mercenary 2 ตัวของตัวเองที่ถึง Max LV จะสามาถรับ Mercenary ในระดับถัดไป Mercenary ระดับ Rare, Epic เท่านั้นที่สามารถ Synthesis ได้ เมื่อทำการ Synthesis สำเร็จ Mercenary ที่ได้รับก็จะเข้าไปยังช่องเก็บของ Mercenary Synthesizer จะขายอยู่ที่ Magician Sanders ซึ่งอยู่หน้า Saint Haven Wonderful Theme Park
ระบบ Mercenary ระบบ Mercenary
[อื่นๆ]
– เมื่อ Mercenary ตายหรือว่าถูกยกเลิกการเรียก ถ้ากดปุ่มเรียกใหม่ใน ตัวละคร(P) – แท๊ป Mercenary จะปรากฎตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
– ไอเทม Mercenary ที่อยู่ในสถานะก่อนลงทะเบียนจะถูกปิดผนึก และสามารถแลกเปลี่ยนได้ (Magic Mercenary จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)