Interface & Control

3099
Interface & Control
Interface & Control
จำนวนชีวิต
– สีน้ำเงิน : ชีวิตประจำวัน (วันละ 5 Reset ทุกวัน)

– สีแดง : ชีวิตที่ซื้อได้จาก Cash Shop

Interface & Control

ข้อมูลตัวละคร

– แสดงชื่อ, เลเวล, ค่า HP และ MP ตัวละคร

Interface & Control

แสดง Channels ที่อยู่ปัจจุบัน

Interface & Control

แสดง Map ที่อยู่ปัจจุบัน

Interface & Control

Shortcut ตัวช่วยต่างๆ

Interface & Control

Mini Map

Interface & Control

ซูมเข้า/ซูมออก Mini Map

Interface & Control

Hot Key ของสกิลตัวละคร

Interface & Control

เปลี่ยนแถบ Hot Key ของสกิลตัวละคร

Interface & Control

แถบแสดงค่า EXP ของตัวละคร

Interface & Control

แถบแสดงค่า FTG ของตัวละคร

Interface & Control

สถานะของเควสต่างๆ

Interface & Control

คำอธิบายเควส

Interface & Control

ช่องสนทนา
Interface & Control