วิธีการเริ่มต้นเควส

2227
1. เมื่อทำการเข้าสู่เกมแล้ว ให้ทำการสังเกตตรงส่วนของเควสด้านขวามือของจอ จะปรากฏลูกศรที่ระบุทิศทาง รวมถึงระยะทางของ NPC เควสที่ต้องทำ ซึ่งแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกัน ดังรูป

Warrior: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1”        Archer: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1 “
            Cleric: เควส “ของที่ถูกขโมยไป”                        Sorceress: เควส “การกลับมาอย่างฟุ่มเฟือย”
2. เมื่อเดินทางตามลูกศรที่ปรากฏแล้ว จะพบ NPC ซึ่ง NPC ตัวดังกล่าว เมื่อทำการคุยแล้ว จะสามารถเข้าสู่ Tutorial ได้

3. หลังจากที่ผ่าน Tutorial แล้ว ให้ทำการสังเกตตรงส่วนของเควสด้านขวามือของจออีกครั้ง จะปรากฏลูกศรที่ระบุทิศทาง รวมถึงระยะทางของ NPC เควสที่ต้องทำต่อไป ซึ่งแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกัน ดังรูป

Warrior: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1 ”       Archer: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1 “

          Cleric: เควส “ของที่ถูกขโมยไป”                        Sorceress: เควส “การกลับมาอย่างฟุ่มเฟือย”
4. เมื่อเดินทางตามลูกศรที่ปรากฏแล้ว จะพบ NPC ซึ่ง NPC ตัวดังกล่าว
5. เมื่อทำการพูดคุยกับ NPC ทำการส่ง และรับเควสใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสังเกตตรงส่วนของเควสด้านขวามือของจออีกครั้ง จะปรากฏลูกศรของ NPC เควสที่ต้องทำต่อไป
Warrior: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1 ”          Archer: เควส “ความลึกลับของหญิงที่หายไป 1 “

Cleric: เควส “ของที่ถูกขโมยไป”                        Sorceress: เควส “การกลับมาอย่างฟุ่มเฟือย”
6. ทุกครั้งที่ทำการรับเควสใหม่จะมีลูกศรระบุทิศทาง รวมถึงระยะทางของ NPC เควสขึ้นมา หากไม่มีสามารถกดดูรายละเอียดเควสได้ที่ปุ่ม “U” ซึ่งจะมีแบ่งออกเป็นเควสหลัก และเควสรอง รวมถึงสามารถกำหนดให้แสดงรายละเอียดเควสที่เราต้องการ โดยการใส่เครื่องหมาย “ถูก” ที่หน้าเควส
Tip : ทำการกดดูแผนที่ (M) แล้วคลิกขวาที่ NPC ตัวละครจะทำการวิ่งไปที่ NPC ตัวดังกล่าวอัตโนมัติ