วิธีรับของรางวัล

960
วิธีการรับของรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1. ประเภทของรางวัลทั่วไป
2. ประเภทของรางวัล Cash item
3. ประเภทของรางวัลคลังพิเศษ Special Storage
ของรางวัลประเภททั่วไป
1. ท่านสามารถทำการเช็คกล่องจดหมาย (Mail) ได้โดยไปคุยกับ NPC กล่องจดหมาย ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตุได้จากสัญลักษณ์  )
2. หากมีจดหมายเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์ ดังรูป
3. เลือก “Open Mailbox”
4. เลือกจดหมาย (Mail) ที่ต้องการ
5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม “เรียกคืน”
6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ “ทั่วไป”
ของรางวัลประเภท Cash Item
1. หากมีของขวัญเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์  ปรากฏ
2. กดสัญลักษณ์ “Cash Shop” หรือกดปุ่ม “F11”
3. กดที่ปุ่ม “Gift Box”
4. จะพบรายการของขวัญที่เข้ามา
5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม “รับของขวัญ”
6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ “CC”

ของรางวัลประเภทคลังพิเศษ Special Storage

1. เมื่อมีไอเทมเข้ามาที่ Special Storage จะขึ้นสัญลักษณ์ดังรูป
2. เมื่อกดที่สัญลักษณ์จะแสดงหน้าต่างของคลังพิเศษขึ้นมา ภายในหน้าต่างจะแสดงรายการไอเทมทั้งหมดที่มี โดยสามารถเลือกรับไอเทม โดยกดปุ่ม “รับทั้งหมด”
3. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการรับไอเทม
4. กดที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันอีกครั้ง โดยไอเทมจะถูกส่งไปยัง “ช่องเก็บของ” ของตัวละครนั้นๆ