วิธีรับของรางวัล

1854
วิธีการรับของรางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1. ประเภทของรางวัลทั่วไป
2. ประเภทของรางวัล Cash item
3. ประเภทของรางวัลคลังพิเศษ Special Storage
วิธีรับของรางวัล ของรางวัลประเภททั่วไป
1. ท่านสามารถทำการเช็คกล่องจดหมาย (Mail) ได้โดยไปคุยกับ NPC กล่องจดหมาย ที่ประจำอยู่ในเมืองต่างๆ (สามารถสังเกตุได้จากสัญลักษณ์ วิธีรับของรางวัล  )
2. หากมีจดหมายเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์ ดังรูป
วิธีรับของรางวัล
3. เลือก “Open Mailbox”
วิธีรับของรางวัล
4. เลือกจดหมาย (Mail) ที่ต้องการ
วิธีรับของรางวัล
5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม “เรียกคืน”
วิธีรับของรางวัล
6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ “ทั่วไป”
วิธีรับของรางวัล วิธีรับของรางวัล
วิธีรับของรางวัล ของรางวัลประเภท Cash Item
1. หากมีของขวัญเข้ามา จะขึ้นสัญลักษณ์ วิธีรับของรางวัล  ปรากฏ
2. กดสัญลักษณ์ “Cash Shop” หรือกดปุ่ม “F11”
วิธีรับของรางวัล
3. กดที่ปุ่ม “Gift Box”
วิธีรับของรางวัล
4. จะพบรายการของขวัญที่เข้ามา
วิธีรับของรางวัล
5. หากต้องการรับของรางวัล ให้กดปุ่ม “รับของขวัญ”
วิธีรับของรางวัล
6. ของรางวัลจะเข้าช่องเก็บของในตัวละคร ในแถบ “CC”
วิธีรับของรางวัล วิธีรับของรางวัล

วิธีรับของรางวัล ของรางวัลประเภทคลังพิเศษ Special Storage

1. เมื่อมีไอเทมเข้ามาที่ Special Storage จะขึ้นสัญลักษณ์ดังรูป
วิธีรับของรางวัล
2. เมื่อกดที่สัญลักษณ์จะแสดงหน้าต่างของคลังพิเศษขึ้นมา ภายในหน้าต่างจะแสดงรายการไอเทมทั้งหมดที่มี โดยสามารถเลือกรับไอเทม โดยกดปุ่ม “รับทั้งหมด”
วิธีรับของรางวัล
3. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการรับไอเทม
วิธีรับของรางวัล
4. กดที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันอีกครั้ง โดยไอเทมจะถูกส่งไปยัง “ช่องเก็บของ” ของตัวละครนั้นๆ
วิธีรับของรางวัล