วิธีการสร้างตัวละคร

การสร้างตัวละครมีวิธีดังนี้

3168
1. เลือกอาชีพตัวละครที่ต้องการเล่น
วิธีการสร้างตัวละคร
2. เลือกทรงผม, สีผม, รูปหน้า, สีผิว, สีตา และเสื้อผ้า และตั้งชื่อตัวละครตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”
วิธีการสร้างตัวละคร
3. เลือกตัวละครที่ต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม “เริ่ม”
4. กรุณาสร้างรหัสผ่านขั้นที่ 2 โดยกดปุ่ม “สร้าง” ถ้าหากมีอยู่แล้วหรือไม่ต้องการสร้างรหัสผ่านขั้นที่ 2 ให้กดปุ่ม “เริ่ม”
    (ดูวิธีสร้างรหัสผ่านขั้นที่ 2 คลิกที่นี่)
5. สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านขั้นที่ 2 กรอกรหัส 4 หลักแล้วกดปุ่ม “ใส่”
วิธีการสร้างตัวละคร
6. เลือกเมืองที่จะเข้าเล่นแล้วกดปุ่ม “เชื่อมต่อ” จะสามารถเข้าเล่นเกมได้ทันทีจ้า ^_^
วิธีการสร้างตัวละคร