วิธีตรวจสอบไอเทม

1720
1. คลิกขวาที่ตัวละครที่ต้องการจะตรวจสอบไอเทม
2. เลือกหัวข้อ “พิจารณาดู”
3. จะปรากฏหน้าต่างไอเทมของตัวละครดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้
– ทั่วไป (อาวุธ และเครื่องประดับ)
– เครื่องแต่งกาย (ชุดเกราะ)
– Seal (ตราประทับ) ซึ่งสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่ม “เพิ่มเติม”