วิธีตรวจสอบไอเทม

2595
1. คลิกขวาที่ตัวละครที่ต้องการจะตรวจสอบไอเทม
2. เลือกหัวข้อ “พิจารณาดู”
วิธีตรวจสอบไอเทม
3. จะปรากฏหน้าต่างไอเทมของตัวละครดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้
วิธีตรวจสอบไอเทม
– ทั่วไป (อาวุธ และเครื่องประดับ)
วิธีตรวจสอบไอเทม
– เครื่องแต่งกาย (ชุดเกราะ)
วิธีตรวจสอบไอเทม
– Seal (ตราประทับ) ซึ่งสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่ม “เพิ่มเติม”

วิธีตรวจสอบไอเทม วิธีตรวจสอบไอเทม