ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

3743
เนสมังกรสุดโหดสำหรับเลเวล 95

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

Map

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest


Mode– Rune Dragon Nest (4 players)
– Rune Dragon Nest (4 players Hardcore)
– Rune Dragon Nest (8 players)
– Rune Dragon Nest (8 players Hardcore)
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

※ รางวัลระหว่างประตูคือ Phantom Dragon’s Scale และ Phantom Dragon’s Wrath


Monster

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
Rune Dragon – Mamonดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
Fighting Dog Managarmดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
Evil Knight Hrungnir

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
Black Magician Volva


รางวัลฉายา[4 Party]

Normal :
P.Atk  +230
M.Atk +230
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
Hardcore :
P.Atk  +230
M.Atk +230
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
P.Def +750
M.Def +750

[8 Party]

Normal :
P.Atk  +230
M.Atk +230
Fire Atk + 5%
Ice Atk + 5%
Light Atk + 5%
Dark Atk + 5%
Hardcore :
P.Atk  +240
M.Atk +240
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
Max HP + 2100
Hardcore :
P.Atk  +240
M.Atk +240
STR +180
AGI +180
INT + 180
VIT + 180
Cri + 800
Cri Damage +400

Rune Dragon Nest Set

ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest


Rune Dragon Buffมอบไอเทมบัฟทั้งเมืองหลังจากผ่าน Rune Dragon Nest
ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest
รายละเอียดของ Rune Dragon Buff[Effect 1]
P. ATK +7%
M. ATK +7%
STR +70
AGI +70
INT +70
VIT +70
เวลาต่อเนื่อง 1 ชม.
* เมื่อโดนโจมตีจะมีโอกาสเกิด [Effect 2][Effect 2]
P. ATK และ M. ATK  เพิ่มขึ้น 20%
Action/Movement Speed เพิ่มขึ้น  7%
มีระยะเวลา 15 วินาที