ดันเจี้ยนใหม่ Rune Dragon Nest

2002
เนสมังกรสุดโหดสำหรับเลเวล 95

Map


Mode– Rune Dragon Nest (4 players)
– Rune Dragon Nest (4 players Hardcore)
– Rune Dragon Nest (8 players)
– Rune Dragon Nest (8 players Hardcore)

※ รางวัลระหว่างประตูคือ Phantom Dragon’s Scale และ Phantom Dragon’s Wrath


Monster


Rune Dragon – Mamon
Fighting Dog Managarm
Evil Knight Hrungnir


Black Magician Volva


รางวัลฉายา[4 Party]

Normal :
P.Atk  +230
M.Atk +230
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
Hardcore :
P.Atk  +230
M.Atk +230
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
P.Def +750
M.Def +750

[8 Party]

Normal :
P.Atk  +230
M.Atk +230
Fire Atk + 5%
Ice Atk + 5%
Light Atk + 5%
Dark Atk + 5%
Hardcore :
P.Atk  +240
M.Atk +240
STR +170
AGI +170
INT + 170
VIT + 170
Max HP + 2100
Hardcore :
P.Atk  +240
M.Atk +240
STR +180
AGI +180
INT + 180
VIT + 180
Cri + 800
Cri Damage +400

Rune Dragon Nest Set

Rune Dragon Buffมอบไอเทมบัฟทั้งเมืองหลังจากผ่าน Rune Dragon Nest
รายละเอียดของ Rune Dragon Buff[Effect 1]
P. ATK +7%
M. ATK +7%
STR +70
AGI +70
INT +70
VIT +70
เวลาต่อเนื่อง 1 ชม.
* เมื่อโดนโจมตีจะมีโอกาสเกิด [Effect 2][Effect 2]
P. ATK และ M. ATK  เพิ่มขึ้น 20%
Action/Movement Speed เพิ่มขึ้น  7%
มีระยะเวลา 15 วินาที