Ray Mechanic REMAKE

 

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

 

Ray Mechanic REMAKE

ไอคอนทักษะ ชื่อทักษะ คำอธิบายทักษะ
Ray Mechanic REMAKE   Atomic Blade สร้าง Atomic Blade เพื่อกระโดดฟันศัตรูเบื้องหน้า

หลังจากใช้สกิล จะฟันเพิ่มเติมไปด้านหน้า

เดิมทีเมื่อกดปุ่ม [โจมตีทั่วไป] จะฟันเพิ่มเติม แต่ว่าตอนนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการฟันเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

Ray Mechanic REMAKE Atomic Core ถ้าใช้ [Atomic Blade] จะเติม Atomic Energy 1 อัน

หลังจากใช้ [Atomic Blade] ไปจนถึงการฟันเพิ่มเติม หากกดปุ่ม [โจมตีทั่วไป] จะสามารถใช้ [Upgrade] Atomic Blade ต่อเนื่องได้

สามารถทำให้ [Upgrade] Atomic Blade ซึ่งเคยเป็นเอฟเฟกต์ [Generation Field] Upgrade เดิมทำงานในสถานการณ์ที่ต้องการโดยการใช้ Atomic Energy

Ray Mechanic REMAKE   Quantum Mechanics ถ้า [Electron Spanner]. [Plasma Field]. [Spanner Whirl Wind] โดนเป้า จะรีเซ็ต Cooldown ของ [Atomic Blade]

ถ้าใช้ [Upgrade] Atomic Blade จะสามารถใช้ [True] Atomic Blade ในอัตราที่กำหนด

สกิล Passive ที่ให้พลังมากมายแก่ [Atomic Blade]

Ray Mechanic REMAKE   Singularity เกิด Plasma Wave รุนแรงรอบตัวเองในเวลาที่กำหนด

นี่คือสกิลอัลติเมตใหม่ที่เติมเต็มข้อบกพร่องของ [Satellite Beam] เดิม

เมื่อร่ายสกิลแล้วจะสามารถบังคับได้อย่างอิสระ และโจมตีพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง

Ray Mechanic REMAKE

 

แนะนำสกิลหลัก Alfredo Frontier Mk-ll
ไอคอนทักษะ ชื่อทักษะ คำอธิบายทักษะ
Ray Mechanic REMAKE Alfredo Frontier
Mk-II
ถ้า Electric Current เติมในจำนวนที่กำหนดขึ้นไป จะสามารถเรียก [Alfredo Frontier Mk-II] ได้

ในขณะ Riding Electric Current จะถูกหักโดยอัตโนมัติ และลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมด 50%

สามารถใช้ [Dash] ในขณะ Riding ได้ ในขณะ [Dash] จะสามารถโจมตีเพิ่มเติมด้วย [การโจมตีทั่วไป]

สามารถหลบหลีกเพิ่มเติมโดยการกดปุ่ม [กระโดด] ในขณะ [ตีลังกา] ในขณะหลบหลีกเพิ่มเติมก็สามารถโจมตีเพิ่มเติมด้วย [การโจมตีทั่วไป]

แอคชั่นการ Riding มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการอัพเกรด

Ray Mechanic REMAKE Ray Mechanic REMAKE

 Ray Mechanic REMAKE Alfredo Frontier Upgrade (B) ในขณะขี่ [Alfredo Frontier Mk-II] แม้ว่าจะได้รับความเสียหายจนถึงตาย ก็จะไม่ตาย
Ray Mechanic REMAKE Plasma Engineering ทุกครั้งที่การโจมตีกายภาพโดนเป้า จะเติม Electric Current ทีละ 1 อันในอัตราที่กำหนด

ในขณะ Riding ก็เกิดเอฟเฟกต์ดังกล่าวด้วย

ถ้าไม่มี Electric Current จะไม่สามารถใช้สกิลโจมตีในสถานะ Riding ได้

[เชื่อมโยงสกิล Riding]

ในสถานะ [Alfredo Frontier Mk-II] Riding ถ้ากดปุ่ม [โจมตีพิเศษ] ในระหว่าง [โจมตีทั่วไป] จะสามารถใช้เชื่อมโยงกับ [Riding Skill] พิเศษได้อย่างรวดเร็ว

ถ้ากดปุ่ม [กระโดด] ในขณะใช้ [Riding] Dodge จะสามารถหลบหลีกเพิ่มเติม สามารถโจมตีฟาดลงไปโดยการกดปุ่ม [โจมตีทั่วไป] ในขณะหลบหลีกเพิ่มเติม

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

 

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

Ray Mechanic REMAKE

 

  • Goddess Equipment และ Goddess Seal

สกิลที่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าของไอเทม Goddess มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

คำนำหน้า ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน
Steel Storm [Dynamic Laser] และ [[Riding] Whirlwind] [Spanner Whirl Wind] [[Riding] Spanner Whirl Wind]
Earth Overturn [Resonator] และ [[Riding] Land Crash] [Resonator] และ [[Riding] Resonator]
Big Accident [Multiplexer] และ [[Riding] Shoulder Charging] [Electron Spanner] และ [[Riding] Electron Spanner]
Space Ray [Atomic Blade] และ [[Riding] Mecha Laser] [Atomic Blade] และ [[Riding] Atomic Blade]
Break Through Space [Flick] และ [[Riding] Crash Charging] [Plasma Field] [[Riding] Plasma Field]

 

  • Skill Dragon Jade

สกิลที่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าของ Skill Dragon Jade มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เปลี่ยนสกิล Green Dragon Jade (Ray Mechanic)

 จาก [Dynamic Laser] เป็น [Spanner Whirl Wind]

คำนำหน้า ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน
Green Dynamic Laser Spanner Whirl Wind

 

  • Plate

-ใน [Skill Seal Shop] จะลบ Plate 9 ชนิดออกไป และเพิ่ม Plate 4 ชนิดมาแทน

Plate ที่ถูกลบ จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป และปรับราคาขายเป็น 1 Cooper

ชื่อ Class ราคาซื้อในร้านค้า การเปลี่ยนแปลง
Premium Plate (Satellite Beam) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Sudden Spanner) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Generation Field) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Quicks) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Dynamic Laser) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Atomic Shield) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Core Drop) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Plasma Boost) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Flick) Mechanic ซื้อไม่ได้ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Spanner Whirl Wind) Mechanic 1 Gold Plate ใหม่
Premium Plate (Dodge Attack) Mechanic 1 Gold Plate ใหม่
Premium Plate (Plasma Field) Mechanic 1 Gold Plate ใหม่
Premium Plate (Self Repair) Mechanic 1 Gold Plate ใหม่

 

Ray Mechanic REMAKE

 

  • Skill Seal

ลบ Skill Seal 18 ชนิด และเพิ่ม Skill Seal 8 ชนิด

-ราคาขาย Skill Seal ที่ถูกลบจะปรับเป็น 1 Cooper

ชื่อ Class ออฟชั่นไอเทม การเปลี่ยนแปลง
Premium Skill Seal (Spanner Whirl Wind) Mechanic เพิ่ม Damage 20% Skill Seal ใหม่
ลด Cooldown 20%
Premium Skill Seal (Dodge Attack) Mechanic เพิ่ม Damage 20% Skill Seal ใหม่
ฟื้นู MP 3000
Premium Skill Seal (Plasma Field) Mechanic เพิ่ม Damage 20% Skill Seal ใหม่
ฟื้นู MP 3000
Premium Skill Seal (Self Repair) Mechanic เพิ่มระยะเวลาบัฟ 12% Skill Seal ใหม่
ฟื้นู MP 3000
Premium Skill Seal (Generation Field) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Dynamic Laser) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Satellite Beam) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Sudden Spanner) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Atomic Shield) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Highest Grade Skill Seal (Core Drop) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Quicks) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Plasma Boost) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Flick) Mechanic Skill Seal ที่ถูกลบ