Nightmare Deep Abyss

5669

Nightmare Deep Abyss

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ฝันร้ายของเทพธิดากำลังวิวัฒนาการตามอำเภอใจ
ล่าสุดก็มีคนธรรมดาได้รับผลกระทบจากฝันร้าย
เป็นเพราะเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับ Mist Land รึเปล่านะ?
สังหรณ์ใจไม่ดีเลย แม้ว่าจะไม่สามารถขัดขวางเส้นทางนี้ได้ แต่ช่วยรีบชำระล้างฝันร้ายก็พอ
ภารกิจจาก Priestess of Darkness ‘Shea’ มาถึงแล้ว ได้โปรดร่วมมือกันเพื่อชำระล้างฝันร้าย!

เลเวลที่เข้า 95Lv ขึ้นไป
จำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าได้ 1~4 คน
FTG ที่ใช้ 900
จำกัดจำนวนครั้งที่เข้า X
ระดับความยาก Easy ~ Labyrinth 13 ชั้น
จำนวนครั้งที่สามารถฟื้นคืนชีพทั่วไป ไม่จำกัด
เส้นทางการเข้า Saint Haven [Gateway of Boundary] > Nightmare Gap > ‘Nightmare Deep Abyss‘  Gate

 

<โครงสร้าง Nightmare Deep Abyss>

1.ทั้งหมดมี 1~2 ขั้น และเปลี่ยนจากการเติมเกจ Nightmare เป็นการเติม Kill Point
2.เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่ง จะมอบ Bonus Kill Point!
3.เมื่อบรรลุ Kill Point ตามที่กำหนด จะเกิดเอฟเฟกต์ที่เป็นประโยชน์
4.ไอเทมที่ช่วยเหลือในการต่อสู้ที่ Blue Crystal ระหว่างพื้นที่ต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นมา
5.จะต้องกำจัดจนถึง Nightmare Guard (บอส) ขั้น 2 ฝันร้ายจึงจะถูกชำระล้าง

Nightmare Deep Abyss

 

<ประตูที่เข้า>

Nightmare Deep Abyss

  1. เปิดเส้นทางไปยัง ‘Nightmare Gap’ ที่ [Gateway of Boundary] ใน Saint Haven

 

Nightmare Deep Abyss

 

  1. สามารถเข้าไปยัง Nightmare ระดับความยาก Labyrinth ผ่านทาง Gate ภายในห้องรอ

Nightmare Deep Abyss

<ระดับความยาก Labyrinth>

– สามารถเลือกระดับความยากได้ตั้งแต่ [Easy] ไปจนถึง [Labyrinth ชั้น 13]
– ไม่ได้มีการปรับสมดุลตามจำนวนสมาชิกปาร์ตี้
– ยิ่งระดับความยากเพิ่มขึ้น มอนสเตอร์จะแข็งแกร่งขึ้นและจะเพิ่มรางวัลสุดท้ายด้วย

<ข้อมูลรางวัล>

1.กำจัดบอส
– เมื่อกำจัดบอสจะได้รับ [Unidentified Hero Magic Talisman] 1 ชิ้น  ตามที่กำหนด
– ในกรณีของ [Unidentified Hero Rare Talisman] [Unidentified Destruction Epic Talisman]  จะได้รับในอัตราที่ต่ำ
– ยิ่งระดับความยากเพิ่มขึ้น อัตราการได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้น

2.Selection Gold/Silver Box
ในกรณีของ Selection Gold/Silver Box ซึ่งเป็นรางวัลสุดท้าย จะต้องมีภารกิจ Nightmare Deep Abyss (รับได้ที่เควสบอร์ด เควสจะออกมาแบบสุ่ม)
– Silver Box จะได้รับ [Unidentified Hero Magic Talisman] เท่านั้น
– Gold Box จะได้รับอย่างน้อย [Unidentified Hero Rare Talisman] อย่างมาก [Unidentified Destruction Epic Talisman]
– ยิ่งระดับความยากเพิ่มขึ้น จำนวน [Unidentified Hero Rare Talisman] ที่ออกมาจาก Gold Box และอัตราการได้รับ [Unidentified Destruction Epic Talisman] จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

  • ข้อมูลไอเทมที่ไม่ได้ตรวจสอบ

Nightmare Deep Abyss

 

เพิ่ม Talisman ใหม่

  • เพิ่ม [Ruin Upgrade Talisman]

– เพิ่ม Ruin Upgrade Talisman ระดับ Epic เลเวล 95 ใหม่
– สามารถได้รับจากรางวัล Nightmare Deep Abyss โดยการเปิด Nightmare Box ซึ่งอยู่ที่แท็บสร้างไอเทม
– สามารถปิดผนึกได้สูงสุด 4 ครั้ง และเมื่อปิดผนึกจะสามารถแลกเปลี่ยนและย้ายเข้าคลังได้
– เมื่อแยกส่วนจะได้รับ High Grade Brilliance Talisman Fragment 1 ชิ้น

ชื่อไอเทม แลกเปลี่ยนได้หรือไม่ แยกส่วนได้หรือไม่ ใช้คลังได้หรือไม่ ใช้คลังพิเศษได้หรือไม่
Ruin Health Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Magic Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Tent Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Destruction UpgradeTalisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Iron Wall Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Wind Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Intellect Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Ultimate Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Fatal Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Limit Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Bear UpgradeTalisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น
Ruin Life Upgrade Talisman สามารถเมื่อปิดผนึก สามารถ สามารถเมื่อปิดผนึก Special Storege Coupon 1 ชิ้น

 

  • ออฟชั่นพื้นฐาน [Ruin Upgrade Talisman]

Nightmare Deep Abyss
– เมื่อได้รับ Ruin Upgrade Talisman จะสุ่มค่า Stat ระหว่าง ค่า Stat 1 ~ 10
– ในกรณีของ Ruin Upgrade Talisman จะไม่มี Stat เพิ่มเติม

 

  • [Nightmare Box]

– เพิ่ม Nightmare Box ที่ [Blacksmith] – [ค้าขาย Blacksmith] – [สร้างไอเทม]-[สร้าง Dragon Jade/Talisman]
– เมื่อเปิด Nightmare Box จะได้รับ Ultimate Upgrade Talisman ระดับ Magic~Epic หรือ Breath of Kilos

Nightmare Deep Abyss

ข้อมูลการสร้าง
ชื่อไอเทม ค่าใช้จ่ายในการสร้าง วัตถุดิบ 1 วัตถุดิบ 2
Nightmare Box 100 Gold High Grade Brilliance Talisman Fragment 2 ชิ้น High Grade Garnet 20 ชิ้น
Nightmare Box 100 Gold Middle Grade Brilliance Talisman Essence 2 ชิ้น High Grade Garnet 20 ชิ้น
Nightmare Box 100 Gold Middle Grade Brilliance Talisman Fragment 60 ชิ้น High Grade Garnet 20 ชิ้น

 

  • Breath of Kilos

– ไอเทมที่จะมอบค่าความสามารถของ Destruction Talisman (สุ่ม Stats ค่า 1 – 10)
– สามารถได้รับจาก Nightmare Box ในอัตราที่กำหนด

Nightmare Deep Abyss