แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

3245
แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

Level 95 – Stage ใหม่

[ข้อมูลการเข้า]

  • ตำแหน่ง : Saint Haven, [Gateway of Boundary] / World Zone [Merca’s Heart]
  • LV ที่เข้า : 93Lv
  • จำนวนสมาชิกที่เข้า : เข้าได้น้อยสุด 1 คน – มากสุด 4 คน
  • บัตรเข้า : ไม่มี
  • ระดับความยาก : Hardcore
  • จำนวนครั้งที่สามารถเคลียร์ได้ต่อวัน : ไม่มี
  • จำนวนครั้งที่สามารถฟื้นคืนชีพ : ไม่จำกัด
  • ประตูเข้า : [Lv93]  Ashes Box Key / NPC : Priestress of Darkness Mocha

แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95 แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

[Level 95 – แผนที่ใหม่ Kairon Island]
แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95
• Stage ใหม่ [Kairon Beach]
แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95
• Stage ใหม่ [Abandoned Dock]
แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95
• Stage ใหม่ [Phantom Forest Center]

แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95

• Stage ใหม่ [Kairon Ancient city]
แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95
• Stage ใหม่ [ Secret Submarine Cave]

แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95 แผนที่ใหม่ ต้อนรับเลเวล 95