[อัปเดต Hero Skill]

Hero Skill

Hero Skill

Hero Skill

[แนะนำ Hero Skill]

  • [Hero Skill] มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอ Battle Meta ใหม่ของ Dragon Nest
  • [Hero Skill Gauge] ได้รับจากการต่อสู้ส่วนตัว และสามารถทำให้เกิด [Hero Skill] โดยการใช้ [Hero Skill Gauge] ที่ถูกชาร์จเข้าไป
  • เตรียมที่จะเพิ่ม [Hero Skill] อย่างต่อเนื่องผ่านทางการอัปเดตในอนาคต และสร้างความหลากหลายด้วยเงื่อนไขการใช้งานและเอฟเฟกต์ที่แสดงผล

[คู่มือ Hero Skill]

  • ถ้า [Hero Skill Gauge] เต็ม 100% จะสามารถทำให้เกิด [Hero Skill] โดยการกดปุ่มคีย์ลัดที่กำหนด และใช้ Gauge ที่สะสมเอาไว้ทั้งหมด

Hero Skill [สถานะของ UI เฉพาะที่เป็นไปตาม Hero Skill Gauge]

 

  • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับ [Hero Skill Gauge] ผ่านทาง Tootip ของแต่ละ [Hero Skill]
สกิลที่ได้รับ [Hero Skill Gauge]
คลาส สกิล คลาส สกิล
Gladiator Finish Attack Dark Summoner Chaos Formation
Moonlord Moon Blade Dance Soul Eater Spectre of Pain
Babarian Bone Crash Blade Dancer Gust Dementia
Destroyer Maelstrom Howl Spirit Dancer Praetor
Dark Avenger Dark Crash Oracle Elder Flash Tempest
Sniper Cheating Point Ripper Artful Chaser
Artillery Detonating Arrow Raven Umbra
Tempest Hurricane Dance Light Fury Sunshine Spark
Windwalker Rising Storm Abyss Walker Night Fall
Silver Hunter Tornado Shot Bleed Phantom Shadow Overdrive
Seleana Rolling Lava Flurry Rough Sweep
Elestra Ice Spear Sting Breezer Poking Beehive
Smasher Switch Gravity Avalanche Fatal Stinger
Majesty Laser Cutter Rand Grid Counter Flare
Black Mara Inhale, Exhale Vena Plaga Lonely Crowd
Guardian Justice Crash Ruina Overheating
Crusader Judgment Hammer Defensio Taunting Blow
Saint Shock of Relic Impactor Skipping
Inquisitor Lightning Storm Lustre Cast Cassia
Arch Heretic Soul Blade Dualist Phase Blade
Shooting Star Splash Trickster Sword Storm
Gear Master Big Mecha Bomber
Adept Ice Beam
Physician Love Virus
Ray Mechanic Dynamic Vortex

 

[วิธีได้มาของHero Skill]

  • หลังจากบรรลุเงื่อนไขที่ต้องการสำหรับเรียน [Hero Skill] ทั้งหมดแล้ว จะต้องทำเควส [Hero] ให้เสร็จสิ้น

เงื่อนไขที่ต้องการ

เลเวลตัวละคร ตัวละคร 95Lv ที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 สำเร็จ
เควส Awakening เสร็จสิ้นเควส [Awakened] Force Awakens (ตัวละครเดิม)
[Awakened] กลับอย่างปลอดภัย (Vandar)
Hero Lv 2000Lv

 

  • ถ้าบรรลุเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว UI สำหรับ [Hero Skill] จะถูกเปิดและอยู่ในสถานะที่สามารถรับเควส [Hero] ได้ แต่ยังอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเรียน [Hero Skill] ได้
เรียน Hero Skill เควส Hero เสร็จสิ้นเควส [Hero] Dream Catching Net

 

  • จะต้องทำเควส [Hero] เท่านั้นจึงจะสามารถรับ [Hero Skill] ผ่านทางการต่อสู้ และสามารถใช้ [Hero Skill]
  • สามารถรับเควส [Hero] ผ่านทาง Geraint (ตัวละครเดิมw), Canna (Vandar) ที่อยู่ที่ Red Lotus Palace Main Street
  • ปุ่มคีย์ลัดสำหรับ [Hero Skill] จะต้องตั้งค่าคีย์ลัดได้ใน [ตั้งค่าการควบคุม] 

 

[พื้นที่ที่สามารถใช้ Hero Skill]

พื้นที่ที่สามารถใช้ Hero Skill Stage, Nest และคอนเทนต์อื่นๆ, World Zone
สามารถใช้ Hero Skill,พื้นที่รีเซ็ต Gauge เมื่อเข้า Challenge Contents (Divided Labyrinth, Dragon Nest, Trial Nest)
Guild Contents (Pyrographic Arena, Push it! Crystal Statue)
ไม่สามารถใช้ Hero Skill,พื้นที่รีเซ็ต Gauge เมื่อเข้า เมือง, Colosseum, PVP Contents, Event Contents, Time and Space Gust, [Collapse] Red Lotus Palace