Gust Dragon Nest

6994

 

Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest
เขื่อนแม่น้ำ Sohyang
คลังแห่งประวัติศาสตร์ของความรุ่งเรืองในดินแดนทางใต้และน้ำอัมฤทธิ์
ซึ่งไหลผ่านเนินเขา Oun Mountain ภูเขาในเขตทุรกันดาร
และทะลุผ่านคลองใน Red Lotus Palace
ความละโมบอันสกปรกของ Hwaran ปิดบังเหนือกำแพงเขื่อนสูง
Commander Jade ซึ่งรู้สึกถึงเงื่อนงำนั้น
ได้มุ่งหน้าไปยังเขื่อนเพื่อทำสงครามเปิดโปงครั้งสุดท้าย
ความลับของเขื่อนกำลังหมิ่นเหม่เป็นอย่างยิ่ง
เหมือนดั่งเปลวเทียนที่ปะทะสายลม
Hwaran ได้ยื่นข้อเสนออย่างลับๆ
“จงไปกล่อมหมาป่าที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมาซะ
ข้าคาดหวังต่อฝีมือของเจ้านะ”


Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest

[ข้อมูลการเข้า]

เลเวลสำหรับเข้า 95Lv ขึ้นไป
จำนวนคนที่สามารถเข้าได้ 5~8 คน
FTG ที่เสีย ไม่มี
จำกัดจำนวนครั้งในการเคลียร์ 1 ครั้ง
ความยากในการเข้า Labyrinth 15F
จำนวนครั้งที่สามารถคืนชีพทั่วไปได้ ไม่มี
วิธีการเข้า Red Lotus Palace Main Street > Red Lotus Palace Downtown > Gust Dragon
บัตรผ่าน [Red Lotus’s Gatekeeper Plate] x1

 

Gust Dragon Nest

 

[วิธีได้รับบัตรผ่าน]

สามารถซื้อบัตรผ่านได้ที่ [Gust Dragon Shop] ใน <Red Lotus Palace Outskirt Gatekeeper>

 • เพิ่ม [Bongrae Stone] ที่ Crystal Point Shop

* ข้อควรระวังในการเข้า
ต้องมีผู้เล่นที่ที่เคลียร์ [Honor] Gust Dragon Nest แล้ว ถึงจะสามารถเข้า Gust Dragon Nest ได้่

 

[ข้อมูลรางวัล]

[ รางวัลหลัก: อุปกรณ์ Gust Dragon]

[Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon]

 • ระดับ Legend
 • ได้รับโดยตรงจากการดรอป หรือสร้างจากวัตถุดิบ Gust Dragon
 • อัพเกรดได้สูงสุด +10, Incomplete Weapon ที่ไม่มี Skill Effect

Gust Dragon Nest

[Gust Dragon Secondary Weapon]

 • ระดับ Ancient
 • อัพเกรดได้สูงสุด +20 สนับสนุน Skill Effect ของ Gust Dragon Secondary Weapon
 • ใช้ Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer กับ [+10 Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon] เพื่อวิวัฒนาการเป็น [Gust Dragon Secondary Weapon] ระดับ Ancient

Gust Dragon Nest

[Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer]

 • สร้างด้วย [Gust Dragon’s Wrath]

Gust Dragon Nest

 

[Blessed Gust Dragon Secondary Weapon]

 • ระดับ Ancient
 • เมื่อเคลียร์ Gust Dragon Nest จะดรอปในอัตราที่ต่ำมาก
 • อาวุธพิเศษที่มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งมากกว่า Gust Dragon Secondary Weapon ธรรมดา

[Gust Dragon Hunter Helmet]

 • ระดับ Ancient
 • สร้างด้วยวัตถุดิบการสร้าง Gust Dragon Nest และ Dragon Trouble
 • จะสนับสนุนผลของเซ็ตในกรณีที่สวมใส่ร่วมกับ Gust Dragon Secondary Weapon ระดับ Ancient

Gust Dragon Nest

[Dragon Trouble]

 • ได้รับจากการแยกส่วน [+10 Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon]

 

[รายละเอียด Gust Dragon Secondary Weapon]

ไอเทม จำกัดการใช้ ความสามารถอุปกรณ์ เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon 95lv,
ตัวละครที่ตรงกับ Secondary Weapon
อัปเกรด +2 เทียบ Skylla
Gust Dragon Secondary Weapon 95lv,
คลาส 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon
อัปเกรด +2~3 เทียบ Skylla Skill Effect
Blessed Gust Dragon Secondary Weapon 95lv,
คลาส 2 ที่ตรงกับ Secondary Weapon
อัปเกรด +2~3 เทียบ Skylla Skill Effect,
P./M. ATK 3%

[รายละเอียด Gust Dragon Helmet]

ไอเทม จำกัดการใช้ ความสามารถอุปกรณ์ เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
Gust Dragon Hunter Helmet 95lv อัปเกรด +2 เทียบ Skylla

[เอฟเฟ็กต์เซ็ตอุปกรณ์ Gust Dragon]

รายการอุปกรณ์เซ็ต เซ็ต เอฟเฟ็กต์เซ็ต
Gust Dragon Secondary Weapon
Blessed Gust Dragon Secondary Weapon
Gust Dragon Hunter Helmet
2 เซ็ต MAX HP +10%
Elemental Attack +10%

 

[ข้อมูลไอเทมดรอป]

 • สามารถรับรางวัลได้เมื่อกำจัดบอสแต่ละ Gateway ที่ปรากฎอยู่ใน Gust Dragon Nest
 • สามารถรับรางวัลสุดท้ายได้เมื่อกำจัด Gust Dragon Jade ที่ปรากฎใน Gateway สุดท้ายของ
ไอเทม อธิบาย Gateway 1 Gateway 2 Gateway 3 เคลียร์ Select Golden Box Select Silver Box
Sirius’s Mane วัตถุดิบสร้าง Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon ส่วนตัว 3 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 10 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 15 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 22 ชิ้น
100%
2 ชิ้นต่อกล่อง
100%
Bongrae Stone วัตถุดิบอัปเกรดอุปกรณ์ Gust Dragon ส่วนตัว 1 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 3 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 5 ชิ้น
100%
ส่วนตัว 10 ชิ้น
100%
Gust Dragon’s Wrath วัตถุดิบสร้าง Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer มัดปาร์ตี้ 1(3 ชิ้น)
100%
3 ชิ้นหรือ 12 ชิ้น
Incomplete
Gust Dragon Secondary Weapon
Legend Secondary Weapon ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
ปาร์ตี้ 1 ชิ้น
100%
Hero Strike Expedition Plate เมื่อใช้งาน
จะสร้าง Hero Strike Expedition Seal
ปาร์ตี้ 1 ชิ้น
100%
Who Awakened Gust
Title Pocket
เมื่อใช้งาน
จะได้รับฉายาที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
‘Who Awakened Gust’
ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
ส่วนตัว 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
Who Craw Down Title Pocket เมื่อใช้งาน
จะได้รับฉายาที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
‘Who Craw Down’
ปาร์ตี้ 1 ชิ้น
อัตราต่ำ
Title : Who Won Gust ฉายาที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก
Tangled Northwest Wind เมื่อใช้งาน
จะเริ่ม Gust Dragon Remote Quest
(ได้รับ Dragon Buff และ Title)
ปาร์ตี้ 1 ชิ้น
100%
Blessed
Gust Dragon Secondary Weapon
P./M. ATK +3%
ใน Ancient Gust Dragon Secondary Weapon
ปาร์ตี้ 1 ชิ้น
อัตราต่ำมาก

 

[การสร้างอุปกรณ์ที่ Blacksmith]

 • สามารถสร้าง Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer และอุปกรณ์ Gust Dragom ผ่านฟังก์ชั่นการสร้างไอเทมของ Blacksmith ในแต่ละหมู่บ้าน
ประเภทการสร้าง ไอเทม วัตถุดิบที่ต้องการ 1 วัตถุดิบที่ต้องการ 2 วัตถุดิบที่ต้องการ 3 ค่าธรรมเนียม
Legend Gust Dragon Secondary Weapon Incomplete Gust Dragon Secondary Weapon Sirius’s Mane 224 ชิ้น   2500 Gold
Ancient Gust Dragon Helmet Gust Dragon Hunter Helmet Dragon Trouble 3 ชิ้น Sirius’s Mane 140 ชิ้น Gust Dragon’s Wrath 10 ชิ้น 2500 Gold
Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer Gust Dragon Secondary Weapon Evolution Hammer Gust Dragon’s Wrath 21 ชิ้น   2500 Gold

 

[Mission/Title]

 • เพิ่ม 4 Mission ที่เกี่ยวกับ Gust Dragon Nest

Gust Dragon Nest

 

[Gust Dragon Buff]

 • กำจัด Gust Dragon และอวยพรให้แก่ผู้เล่นในเมือง Red Lotus Palace
 • เพิ่ม Gust Dragon Buff ใหม่ เวอร์ชั่น Gust Dragon
 • ถ้ากำจัด Gust Dragon จะสามารถได้รับไอเทมเควสระยะไกล ‘Tangled Northwest Wind’

[เควสระยะไกล Gust Dragon Buff]

1.เมื่อคลิกขวาเพื่อใช้ไอเทม [Tangled Northwest Wind] เควสจะเริ่มดำเนินการ
[เควส] : กรุณาส่งข่าวให้แก่ Banquet Helper Thyme, พายุในความโกลาหล

2.พูดคุยกับ <Banquet Helper Thyme> ที่ [Red Lotus Palace Main Street] เพื่อส่งเควส

3.เมื่อส่งเควส จะมอบ ‘Dragon Buff’ ระยะเวลา 1 วัน ให้แก่ผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ที่ [Red Lotus Palace Main Street]

[ข้อมูลรายละเอียดของ Gust Dragon Buff]

 • ผลของ Gust Dragon Buff มีระยะเวลา 1 วัน

Dragon Buff

พลังล้ำค่าของมังกรได้โอบล้อมร่างกายนี้ เพิ่ม Stat เป็นเวลา 1 วัน

– Dragon Buff Stat –
Physical Attack +15%
Magic Attack +15%
STR +100
AGI +100
INT +100
VIT +100

 • Dragon Buff ไม่ถูกใช้ใน Dragon Nest และ PVP (Colosseum)
 • มอบ Cover Title [Bloody West Wind] ให้แก่ผู้ที่ทำเควสสำเร็จ
 • หลังจากที่ Gust Dragon Buff ถูกเพิ่มเข้ามา [Red Flower of Vanity] จะไม่ดรอปอีกต่อไป
 • [Red Flower of Vanity] ที่อยู่ใน Inventory/คลัง ถูกเปลี่ยนเป็น Item Collection
 • เควสระยะไกล “A reddish vanity” ที่สามารถได้รับเมื่อกำจัด Forest Dragon จะไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป จะต้องส่งเควสก่อนอัพเดท Gust Dragon และหลังจากนี้จะต้องยกเลิกเควส