[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

2726

เสริม Option สุดแกร่งให้ LV95 Rare Talisman ด้วย LV95 Talisman Option Grant
ท่านสามารถเสริม Option ให้แก่ LV95 Rare Talisman ได้แล้ว
ซึ่งจะทำให้ Talisman ของท่านสามารถมี Option เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวละคร
โดยท่านสามารถสร้างไอเทม LV95 Talisman Option Grant ได้ที่ NPC BlackSmith ประจำเมือง
และเลือกที่เมนู BlackSmith Trade > สร้างไอเทม > สร้าง Dragon Jade > 95LV Talisman (Rare)
โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้สร้างไอเทมดังนี้
1. Low level Brilliant Talisman’s Piece x 50 ชิ้น
2. Low level Brilliant Talisman’s Essence x 5 ชิ้น
3. Premium Garnet x 30 ชิ้น
4. เงิน 100 Gold

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

เมื่อสร้างเสร็จจะได้รับไอเทม 95LV Talisman Option Grant – Rare

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

สามารถใช้งานไอเทมได้โดยการคลิ๊กขวา ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาพร้อมกับ Talisman ที่สามารถเสริม Option ได้

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

คลิ๊กซ้ายเพื่อเลือก Talisman ที่ต้องการเสริม Option และกดปุ่มเปลี่ยนด้านล่าง

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

เมื่อทำการเสริม Option สำเร็จจะได้รับ Option เสริมขึ้นมา

ก่อนเสริม Option

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

หลังเสริม Option

[Dragon Nest] แนะนำระบบเสริม Option Talisman

หมายเหตุ : 1) Option ที่ได้รับเพิ่มจะได้รับแบบสุ่ม
2) จะไม่ได้รับ Option เดียวกับที่มีอยู่
3) เมื่อเสริม Option ซ้ำจะสุ่ม Option ที่ได้รับเพิ่มใหม่อีกครั้ง