[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

2038

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

     Battlefield ขนาดใหญ่ในรูปแบบ PvPvE ใหม่! <Rumble mode> อัพเดทแล้ว Rumble Mode เป็น Battlefield ขนาดใหญ่ในรูปแบบ PvPvE ใหม่! Rumble Mode นั้น จะต้องกำจัดมอนสเตอร์ และต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามภายในเวลาที่กำหนด

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[เวลาที่เล่น]
เวลาที่เล่น Rumble Mode มีดังต่อไปนี้

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[ขอจับคู่]

1) วิธีขอจับคู่
เมื่อคลิกปุ่ม Integration (N) – ปุ่ม Battlefield UI ที่สามารถขอจับคู่จะปรากฎขึ้นมา ถ้ากดปุ่ม [ขอจับคู่] ที่ UI ดังกล่าวจะสามารถขอจับคู่ได้

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

*ใน Rumble mode จะเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ ดังนั้นจะต้องสวมใส่อาวุธหลัก/อาวุธรองให้ครบก่อน แล้วจึงจะสามารถขอจับคู่ได้

2) ขอจับคู่แบบปาร์ตี้
เมื่อ ขอจับคู่แบบปาร์ตี้จะสามารถขอจับคู่ในกรณีที่มีสมาชิก 2 คนเท่านั้น และเมื่อมีอาชีพที่ 1 เดียวกันต่ำกว่า 2 ตัวเท่านั้นจึงจะสามารถขอจับคู่ได้ หัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นที่สามารถขอจับคู่ได้ และเมื่อขอจับคู่สำเร็จ ปาร์ตี้ของตัวเองจะไม่ปรากฎในรายชื่อปาร์ตี้

3) ข้อควรระวังในการจับคู่
เมื่อกำลังทำการจับคู่จะไม่สามารถย้ายแชนแนล, ย้ายแมพ และซื้อแคชได้

4) ยกเลิกการจับคู่
ถ้าขอจับคู่สำเร็จ UI จะปรากฎขึ้นมาที่กลางหน้าจอว่าผ่านการจับคู่ไปแล้วกี่นาที ถ้ากดปุ่ม [ยกเลิกการจับคู่] ที่ UI ดังกล่าว การจับคู่จะถูกยกเลิก ในกรณีที่จับคู่แบบปาร์ตี้ หัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้นที่สามารถยกเลิกการจับคู่ได้

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

5) จับคู่สำเร็จ
ถ้า จับคู่สำเร็จ หลังจากข้อความระบบปรากฎแล้ว ก็จะย้ายไปยังแมพที่เล่น Rumble Mode เมื่อขอจับคู่แบบปาร์ตี้ จะทำการเคลื่อนย้ายหลังจากสลายปาร์ตี้ เมื่อขอจับคู่แบบปาร์ตี้ ถ้าเข้าไปใน Rumble Mode ปาร์ตี้ดังกล่าวจะเป็นทีมเดียวกัน

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[กลยุทธ์]
Rumble Mode นั้นเป็นโหมดที่ทีมที่ได้รับคะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ จะมีมอนสเตอร์มากมายอยู่ตาม Battlefield และถ้ากำจัดมอนสเตอร์พวกนั้นก็จะได้รับคะแนน คะแนนที่ตัวเองได้รับจะสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าต่างดำเนินการ (Q) และไอค่อนจะแสดงบนหัวตามคะแนนที่ครอบครอง

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[ล่ามอนสเตอร์]
ถ้า กำจัดมอนสเตอร์จะได้รับคะแนนตามระดับของมอนสเตอร์ ยิ่งเป็นมอนสเตอร์ระดับสูง ถึงจะล่ายากแต่ก็จะได้รับคะแนนมากกว่า เมื่อกำจัดมอนสเตอร์พิเศษ มันจะมอบบัพที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทีม ดังนั้นจะต้องระวังไม่ให้ถูกแย่งไปได้ มอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีเวลาปรากฎตัวที่แตกต่างกัน ถ้าเช็คเวลาที่ปรากฎตัวดีๆ จะยิ่งได้เปรียบทีมฝ่ายตรงข้าม จะมีมอนสเตอร์เดินไปเดินมาตาม Battlefield

[ต่อสู้]
ถ้า ตายในขณะต่อสู้คะแนนของตัวเองก็จะถูกหัก ในกรณีที่ตายเพราะผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้รับคะแนนตามที่ถูกหัก ในกรณีที่ผู้เล่นที่มีคะแนน 0 ตาย จะไม่เกิดผลเสียใดๆ
 – เมื่อตายเพราะผู้เล่น: คะแนนของตัวเองถูกหัก 30%
 – เมื่อตายเพราะมอนสเตอร์: ถูกหัก 50 คะแนน (ตายตัว)

[ยอมแพ้]
ถ้าผ่านไป 5 นาทีหลังจากเริ่มเกมแล้วจะสามารถขอยอมแพ้ได้ ถ้ากดปุ่ม ESC ในขณะแข่ง แล้วกดปุ่ม [ยอมแพ้] ที่เมนูที่ปรากฎ จะเปิดโหวตยอมแพ้ ถ้าสมาชิกในทีมเกิน 70% เห็นด้วย ก็จะทำการยอมแพ้ในเกมดังกล่าว ในกรณีที่การขอยอมแพ้ถูกยกเลิก อีก 1 นาทีถึงจะสามารถขอยอมแพ้ได้ใหม่

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[การเข้าใหม่ & บทลงโทษการถอนตัว]
ใน กรณีที่หลุดออกจาก Rumble Mode แล้วเชื่อมต่อเกมใหม่ จะสามารถเข้าได้อีกครั้ง เมื่อเชื่อมต่อเกมใหม่ จะมีข้อความ Pop-up ถามว่าจะเข้าใหม่หรือไม่ปรากฏขึ้นมา และถ้าไม่เข้าใหม่ก็จะโดนบทลงโทษจากการถอนตัว บทลงโทษจากการถอนตัวจะอยู่ต่อเนื่องนาน 10 นาที และในระหว่างที่ติดโทษ Stat จะลดลง 30% และไม่สามารถขอเข้า Battlefield ใหม่ได้

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[เงื่อนไขการเอาชนะ]
Rumble Mode นั้น สำหรับทีมที่กำจัดมอนสเตอร์ หรือตัวละครได้แล้วสะสมคะแนนได้ถึง 3 หมื่นคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ถ้าเลยเวลาที่กำหนด (10 นาที) ทีมที่มีคะแนนสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[Tip ในการเล่น]
จะ มอบบัพให้แก่ทีมที่มีผู้เล่นถอนตัวตามสัดส่วนของสมาชิกที่ถอนตัว ในกรณีที่อยู่ในฐานเริ่มต้นนานเกินไป จะถูกบังคับให้ย้ายไปยังพื้นที่ต่อสู้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสมาชิกปาร์ตี้ผ่าน World Map (M) ถ้าใช้อุปกรณ์วาร์ปที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆ ของสนาม จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว

[แผนที่ทั้งหมด]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[Mini Map ด้านขวาล่าง]
ใน Rumble Mode จะแสดง Mini Map ที่ด้านขวาล่าง แสดงตำแหน่งของสมาชิกทีมที่ Mini Map ถ้ากดปุ่ม F1-F6 (Ratio Messege) ไอค่อนดังกล่าวจะแสดงอยู่ที่ตำแหน่งของตัวเอง ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างง่ายได้

 

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[รางวัล]

1) รางวัลพื้นฐาน
เมื่อชนะ/แพ้/เสมอใน Rumble Mode จะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

2) รางวัลเพิ่มเติม
จะได้รับ [Battlefield Adventurer's Gold Coin] รางวัลเพิ่มเติมเมื่อทำการเคลียร์ Daily Mission, Weekly Event Mission

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[Battlefield Adventurer's Gold Coin]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[Battlefield Adventurer's Gold Coin Shop]
[Battlefield Adventurer's Gold Coin]
สามารถแลกเป็นไอเทมได้ใน [Battlefield Adventurer's Gold Coin Shop] ของ Colosseum Shop

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

* Fedoru Set เป็น อุปกรณ์  PVP Stat

 

 

สามารถรับไอเทมดังต่อไปนี้ได้จาก "Battlefield's Adventurer Pocket"

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

Stat ใหม่! แล้วจะรู้เกี่ยวกับ PVP Stat ได้อย่างไรล่ะ?

1) รางวัลอุปกรณ์ที่มอบให้แก่ผู้เล่นที่ขยันเล่น PVP
   PVP Stat เพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นใน PVP ให้แก่ผู้เล่นที่สนุกกับ PVP Content ไอเทมอุปกรณ์ที่ได้รับเป็นรางวัลจาก PVP ก่อนหน้านี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ PVE มากกว่า PVP หรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถมอบประสิทธิภาพเพียงพอ ในความหมายเดียวกัน เพราะว่าอุปกรณ์ PVE เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดใน PVP ด้วย

   ดังนั้นผู้เล่นที่ขยันเล่น PVP จึงมีอุปกรณ์ และได้เปรียบผู้เล่นที่ขยันเล่น PVE ยิ่งไปกว่านั้น รางวัลของ PVP ก็ไม่มีรางวัลที่เกี่ยวกับประเภทของ Ladder Season ถึงจะมีคุณค่าในฐานะของรางวัลที่ค่อยข้างต่ำ ก็เลยใส่ PVP Stat เข้าไปเพื่อแก้ปัญหานี้

   อุปกรณ์ที่ได้รับจาก PVE จากการเพิ่ม PVP Stat ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเล่น PVE เพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์ที่ได้รับ PVP ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเล่น PVP เพิ่มมากขึ้น

2) รูปแบบการใส่ PVP Stat
   ในส่วนที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้งาน PVP Stat ก็คือการวิเคราะห์ถึงปัญหาของ Muscular Stat และการใช้ Stat ที่มีค่ามากกว่าเดิม Muscular Stat มอบช่องว่างของอุปกรณ์เกี่ยวกับการโจมตี และการป้องกันใน Stat มากเกินไป ดังนั้น PVP Stat จึงมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

– ถ้า LV เดียวกันแล้วค่า PVP Stat ของผู้โจมตีและค่าพลังป้องกัน PVP ของผู้ถูกโจมตีเท่ากัน ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจาก PVP Stat จะถูกหักล้างกัน

   คำนี้หมายความว่าผู้เล่นที่สวมใส่อุปกรณ์เดียวกันสามารถต่อสู้ในค่าเดียวกัน อุปกรณ์ PVP Stat นั้นถึงแม้ว่าความสามารถใน PVE จะต่ำกว่าอุปกรณ์ PVE ในระดับเดียวกันก็ตาม แต่ว่าใน PVP จะได้ประโยชน์อย่างมาก

3) Content ที่ใส่ PVP Stat
   PVP Stat เตรียมที่จะใส่ใน Ladder Content เท่านั้น เพราะว่าเป็น Content ที่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์แต่เดิมอยู่แล้ว ดังนั้นถึงแม้ว่าจะใส่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมาย

4) แสดงข้อมูล PVP Stat
   ข้อมูล PVP Stat สามารถตรวจสอบได้ที่ [ตัวละคร(P) > ข้อมูลทั่วไป > ข้อมูลอื่นๆ]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

[เพิ่มข้อมูล Battlefield ที่ตัวละคร (P)]
เพิ่มข้อมูล Battlefield ที่ ตัวละคร (P) – แท๊ป [ทั่วไป]

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

Rumble mode Mission
เพิ่ม Weekly Event Mission 1 อย่างที่เกี่ยวกับ Rumble Mode

เปลี่ยน Rumble mode Reward
เปลี่ยนเป็นไม่ดรอป "Dimensional Crystal Fragment" จาก "Battlefield's Adventurer Pocket" ที่สามารถซื้อได้ใน Shop และ "Trophy Pocket of Win" ที่ได้รับเมื่อชนะ (เพิ่มโอกาสในการได้รับไอเทมอื่นแทน)

ใน "Battlefield Adventurer's Gold Coin" Shop สามารถซื้อหมวกแบบเดียวกับ Goddess Teardrop Shop

เปลี่ยนเงื่อนไข และรางวัล Mission
 – ลดความยากของเงื่อนไขมิชชั่น Rumble Mode และ เพิ่ม Battlefield Celebrate Coin Pocket เป็นรางวัลใน Daily Mission

 – ใน Battlefield Celebrate Coin Pocket จะสุ่มได้รับ Celebrate Coin ที่สามารถขายเป็น Gold ได้ใน Shop

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]

 

 

Battlefield Adventurer's Gold Coin Shop

 – เพิ่ม "Citadel of Erosion Fragment of Liberation", "Banquet Hall of Darkness Fragment of Liberation" ใน Battlefield Adventurer's Gold Coin Shop

 – ตัวละครที่ครอบครองบัตรผ่านดังกล่าวจะสามารถเข้าได้โดยไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เคลียร์ที่เหลือของ Stage ดังกล่าว

 – เอา "Battlefield Adventurer's Gold Coin" ออกจาก Colosseum Shop

 

[DN] Rumble Mode [New Battlefield]   [DN] Rumble Mode [New Battlefield]