[DN] Interface&control

1104
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control

 จำนวนชีวิต
สีน้ำเงิน: ชีวิตประจำวัน (วันละ 5 Reset ทุกวัน)
สีแดง: ชีวิตที่ซื้อได้จาก Cash Shop

 ข้อมูลตัวละคร
– แสดงชื่อ, เลเวล, ค่า HP และ MP ตัวละคร
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control

 แสดง Channels ที่อยู่ปัจจุบัน

 แสดง Map ที่อยู่ปัจจุบัน
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control
 Shortcut ตัวช่วยต่างๆ
 Mini Map
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control
 ซูมเข้า/ซูมออก Mini Map
 Hot Key ของสกิลตัวละคร
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control
 เปลี่ยนแถบ Hot Key ของสกิลตัวละคร
 แถบแสดงค่า EXP ของตัวละคร
[DN] Interface&control [DN] Interface&control
 แถบแสดงค่า FTG ของตัวละคร
 สถานะของเควสต่างๆ
[DN] Interface&control
[DN] Interface&control
 คำอธิบายเควส
 ช่องสนทนา
[DN] Interface&control