[DN] วิธีสร้างตัวละคร

1454

1. เลือกอาชีพตัวละครที่ต้องการ

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

2. เลือกทรงผม, สีผม, รูปหน้า, สีผิว, สีตา และเสื้อผ้า และตั้งชื่อตัวละครตามที่ต้องการ กดปุ่ม "สร้าง"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

3. เลือกตัวละครที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "เริ่ม"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

4. สร้างรหัสผ่านขั้นที่ 2 (แนะนำว่าควรสร้าง) โดยกดปุ่ม "สร้าง" หากไม่ต้องการสร้าง กดปุ่ม "เริ่มเกม"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

5. ระบุรหัสผ่านขั้นที่ 2 แล้วกดปุ่ม "สร้าง"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

6. รหัสผ่านขั้นที่ 2 ถูกสร้าง กดปุ่ม "ตกลง"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร


7. เลือกตัวละครที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "เริ่ม"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

8. ใส่รหัสผ่านขั้นที่ 2 (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม "ใส่"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร

 

 

9. เลือก Channel แล้วกดปุ่ม "เชื่อมต่อ"

 

[DN] วิธีสร้างตัวละคร